Strona główna Tagi Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie

Tag: Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie

Najstarsza organizacja polonijna w Edmonton, która w roku 2017 będzie obchodzić Jubileusz 90- lecia działalności.

W listopadzie 1927 roku z inicjatywy kilku polskich emigrantów postanowiono utworzyć organizację pod nazwą Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie, którego pierwszym prezesem został Józef Tworek. W obliczu wielkiego głodu polskości wśród pierwszych emigrantów w opracowanym w 1929 roku statucie Towarzystwo położyło nacisk na takie cele jak: pielęgnowanie języka, tradycji, obyczajów, utrzymywanie łączności między Polakami i kultywowanie wzajemnej pomocy. W działalności Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego jednym z celów od początku powstania jest propagowanie idei wychowania przyszłych pokoleń Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i kultury kraju pochodzenia swoich przodków.

Przez blisko 90 lat swej działalności Towarzystwo odgrywa dominującą role w życiu edmontonskiej Polonii, szczególnie w potrzebach związanych z działalnością charytatywną i humanitarną, jak np. organizacja pomocy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej w czasie II wojny światowej a następnie pomoc rodzinom po zakończeniu wojny. W czasie ostatniej fali emigracyjnej z Polski, w latach 80-tych, Towarzystwo gwarantowało przyjazd ponad stu emigrantom, uchodźcom z Polski, starającym się o pozwolenie wjazdu do Kanady.

Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie zachowało ciągłość rozwoju mimo ciężkich lat kryzysu ekonomicznego w pierwszej dekadzie, mimo wojny która często przecinała więzy ludzkie i wbrew apatii, która okresowo wkradała się w wewnętrzne życie organizacji. W historii Towarzystwa widoczne jest zmaganie się emigrantów o ocalenie tożsamości narodowej i zachowanie miłości do kraju pochodzenia, a także obrona Polaków przed wynarodowieniem.

X