Strona główna Wydarzenia / Events Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie obchodzi Jubileusz 90-lecia w służbie Polonii

Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie obchodzi Jubileusz 90-lecia w służbie Polonii

240

Założyciele Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Edmonton przybyli do Kanady w latach dwudziestych, już z wolnej i niepodległej Polski. W kraju zniszczonym wojną żyli w bardzo trudnych warunkach. Postanowili wyruszyć za ocean, szczególnie do U.S.A i Kanady z nadzieją i wiarą na lepszą przyszłość. Przyjeżdżali więc do Kanady ludzie biedni, często bez wykształcenia. Tam była bieda, ale i tutaj nie było lepiej. Lata 30-ste i ich początek, to w Kanadzie czas kryzysu gospodarczego, do którego w dużej mierze przyczynił się okres ciężkich burz piaskowych. Miliony hektarów gruntów rolnych zostało zniszczone, a setki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Trzeba było chwytać się jakiejkolwiek pracy, aby po prostu przeżyć z dnia na dzien. Cierpieli więc ludzie, może bardziej niż w rodzinnym kraju. Wielu powróciło do Polski. Wielu zmieniało nazwiska, aby poprawić swoją egzystencję.

W takich warunkach zaistniała potrzeba, aby wyjść z pomocą dla potrzeb tamtych ludzi środowiska Polonijnego. Z inicjatywy kilku polskich emigrantów w listopadzie 1927 roku postanowiono utworzyć organizację pod nazwą Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie, którego pierwszym prezesem został Józef Tworek.

18 czerwca 1929 na podstawie dokumentu wymaganego przez obowiązujące prawo prowincjonalne Alberty, Towarzystwo otrzymało prawomocny status, jako „Polish Canadian Society” z siedzibą w Edmonton. Ten, ważny i historyczny dokument został podpisany przez następujące osoby: Józef Tworek, Kazimierz Górecki, Józef Lang, George H. Smith i Wacław Fridel.

W obliczu wielkiego głodu polskości wśród pierwszych emigrantów w opracowanym w w 1929 roku statucie Towarzystwo położyło nacisk na takie cele jak; pielęgnowanie języka, tradycji, utrzymywanie łączności między Polakami, obyczajów oraz wzajemna pomoc. W działalności Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego jednym celów od początku powstania jest również propagowanie idei wychowania przyszłych pokoleń Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i kultury kraju pochodzenia swoich przodków.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby popierać organizacje zajmujące się wychowaniem młodzieży. Serca członków Towarzystwa zawsze są szeroko otwarte dla potrzeb tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

Przez 90 lat swej działalności Towarzystwo odgrywało dominującą role w życiu edmontońskiej Polonii, szczególnie w potrzebach związanych z działalnością charytatywną i humanitarną, jak np. organizacja pomocy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej w czasie II-giej wojny światowej a następnie pomoc rodzinom po zakończeniu wojny. W czasie ostatniej fali emigracyjnej z Polski w latach 80-tych, Towarzystwo gwarantowało przyjazd ponad stu emigrantom, uchodźcom z Polski, starającym się o pozwolenie wjazdu do Kanady.

Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie zachowało ciągłość rozwoju mimo ciężkich lat kryzysu ekonomicznego w pierwszej dekadzie, mimo wojny, która często przecinała więzy ludzkie i wbrew apatii, która okresowo wkradała się w wewnętrzne życie organizacji. W historii Towarzystwa widoczne jest zmaganie się emigrantów o ocalenie miłości do Narodu, do Polski i obrona przed wynarodowieniem się Polaków.

Polacy w Kanadzie, jakkolwiek przestrzennie bardzo odlegli od Ojczyzny, sercami zawsze byli i są jej bliscy, dzieląc z nią radości i smutki, pielęgnując wiarę i tradycje, przenosząc je z pokolenia na pokolenie. Jedni opuścili pielesze rodzinne jeszcze w okresie skrępowania Ojczyzny więzami niewoli, drudzy na skutek działania obu wojen, zniszczenia kraju i ze względów politycznych. Ten przekrój społeczny można znaleźć w 90-letniej historii Towarzystwa. Towarzystwo realizuje swoje cele w taki sposób, by przyszłe pokolenia nie miały powodów wstydzić się swego pochodzenia i zmieniać swych nazwisk.

Historia Polski i zmagań naszych pionierów w Albercie powinna być inspiracją dla naszej młodzieży, tu urodzonej i dać jej pewność, że pochodzi z wielkiego narodu o ponad tysiącletniej kulturze zachodnio-chrześcijańskiej. Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie w swojej działalności, w miarę swoich sił, stara się być wierne powyższym zasadom.

Bankiet z okazji 90-lecia Towarzystwa połączony z zabawą taneczną, na który serdecznie zaprasza się całą Polonię odbędzie się 14 października br. w Domu Polskim.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.