Strona główna Wydarzenia / Events Polonijne Spotkanie Opłatkowe 2018

Polonijne Spotkanie Opłatkowe 2018

223

W Edmonton przez styczeń niemal wszystkie organizacje polonijne spotykają się na „Opłatkach”,
Opłatek i wolne miejsce zostawione przy stole wigilijnym jest unikalnym polskim zwyczajem. Wieczór Wigilijny to wieczór zgody, pojednania i przebaczenia. Jest to wieczór niezwykły, kiedy zwaśnione ze sobą osoby zasiadając do stołu wigilijnego i dzieląc się opłatkiem ze słowami „pokój ludziom dobrej woli” stają się na nowo pojednani.
Pojednanie zawsze niesie ze sobą wewnętrzną odnowę człowieka. Dzielenie się, to również symbol jedności i szukanie możliwości uwolnienia współczesnego człowieka od głodu, osamotnienia i wyizolowania.
Spotkanie przy opłatku odgrywa w życiu polonijnym specjalną rolę, jest bowiem symbolem wspólnych wysiłków w pracy nad porozumieniem i współpracą wszystkich organizacji polonijnych w dążeniu do wspólnego dobra.
Rok 2017, rok obchodów 150- lecie Kandy był dobrym dla wszystkich związanych z Polonią, obfitował w znaczące wydarzenia i w rocznice związane ze środowiskiem polonijnym. Jest również okazją do tego, aby pogratulować sobie sukcesów osiągniętych w roku ubiegłym, ale również z optymizmem spojrzeć w przyszłość.
Co będzie dla Polonii najważniejsze w roku 2018? W kraju wielokulturowym, jakim jest Kanada, z pewnością celem najważniejszym będzie umacnianie polskiej tożsamości oraz obrona interesów środowiska polonijnego. Polskość i język polski jest czymś, od czego nie możemy się oddzielić

Wspólnota pochodzenia, tradycji, w określonym zasięgu kultury, języka i obyczaju łączą Polonię z polskością bez względu na kraje stałego osiedlenia. Są wśród Polonii ludzie najściślej związani sercem z ich polską Ojczyzną i sentymentem przekazywanym przez przodków, są również inni, których łączy z Polską tylko świadomość polskiego pochodzenia i szczególne zaciekawienie naszym krajem.
Poczucie więzi z Polską stanowi siłę motoryczną aktywizacji ruchu polonijnego. Bez więzów i stałej łączności z żywą Polską, stanowiącą źródło narodowego ducha, tradycji, kultury, języka — nikt rzucony na wielkie głębiny ogromnego świata nie może na dłuższą metę zaspokajać swoich kulturalnych, społecznych i moralnych potrzeb, odczuwanych z racji polskiego pochodzenia. Współpraca Polonii z krajem jej Ojców, poparta coraz powszechniejszym spełnianiem przez Polonię roli ambasadora dobrego imienia Polski, jest jednym z czynników pomagających skutecznie w umacnianiu i pogłębianiu prestiżu Polski w świecie.
Należy życzyć Polonii, aby tkwiąca w niej siła była katalizatorem sukcesów, realizacji planów i zamierzeń, by potrafiła podejmować rozsądne decyzje i dokonywać rzeczy, jakich zapragnie serce, by potrafiła wysnuwać radość z umiejętności rozwiązywania problemów, i by życie cieszyło wszystkich każdego dnia, bo przecież każdy z nadchodzących dni Nowego Roku jest jedynym i nigdy się nie powtórzy.
6 stycznia tradycyjny Opłatek Polonijny zorganizowany przez trzy największe i najstarsze organizacje polonijne w Edmonton; Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie, Towarzystwo Polskich Weteranów i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie  Koło Nr.6 odbył się w Domu Polskim. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prezesi organizacji polonijnych, księża polskich parafii, siostry zakonne, przedstawiciele mlodziezy i mediów polonijnych.
Po zjedzeniu smacznej kolacji przyszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie opłatkowe zakończyła zabawa taneczna. Tego wieczoru nie obyło się też bez życzeń urodzinowych i tradycyjnego 100 lat, które otrzymał ks. Mieczysław Burdzy, proboszcz parafii Różańca Świętego.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.