Strona główna Wydarzenia / Events Działalność społeczna doceniona

Działalność społeczna doceniona

98

Dobiegający końca rok 2017 jest okazją do uznania i podziękowania osobom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy społecznej. Organizacje polonijne organizują uroczystości uhonorowania osób zasłużonych w pracy społecznej na rzecz organizacji i lokalnej społeczności.
W sobotę, 2 grudnia 2017 r. taką uroczystość zorganizowało Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie. Pani prezes Lila Futerska podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i podziękowała za ich zaangażowanie w sprawy społeczne. Szczególne słowa podziękowania skierowała do p. Barbary Napierała, członkini zarządu Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, która zorganizowała sobie ponad 40 osób chętnych do pracy w Kasynie. Pani Barbara koordynowała w kasynie pracą zespołu dobrych ludzi, wśród których był John Szumlas, Konsul Honorowy RP. Niedawno zarobione pieniądze podczas ich pracy w kasynie przyczynią się do wsparcia wielu akcji charytatywnych i działań dobroczynnych.

W dowód wdzięczności i podziękowania dla p. Barbary było serduszko.

Dobrowolna praca społeczna, jest jedną z najpiękniejszych form działalności człowieka, która prowadzi do aktywnej pracy dawania siebie innym, to pełna gotowość wyciągania pomocnej ręki do innych, którzy są w potrzebie.

Po wspólnej kolacji tę miłą imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.