Strona główna Wydarzenia / Events XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – Rzeszow 2017

XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – Rzeszow 2017

629

Tegoroczny XVII Światowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych, który odbywa się w dniach 19 – 26 lipca br. w Rzeszowie, zdaniem organizatorów będzie to – pod względem liczby uczestników – jeden z największych Festiwali. W rozpoczętym w czwartek wydarzeniu weźmie udział niemal 1100 osób skupionych w 37 zespołach z 14 krajów – 5 kontynentów. Tradycyjnie najliczniej reprezentowana będzie Kanada. Z kraju klonowego liścia do Rzeszowa przyjechało w lipcu aż 9 zespołów, z USA – osiem. Zespół Tańca Ludowego „Łowicz” i Zespół Tańca „Polonez” reprezentować będą Polonię edmontonską. Calgary reprezentuje Zespól Pieśni i Tańca „Polanie”

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywa się w Rzeszowie od 1969 roku, co trzy lata, tradycyjnie w połowie lipca. W pierwszym Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych uczestniczyło 13 zespołów. Polonusi zza wschodniej granicy zaczęli brać udział w tej imprezie dopiero od  1989 roku i dzięki temu jeszcze bardziej podnieśli międzynarodowy charakter i wagę tego wydarzenia.

Podobnie jak poprzednie Festiwale, imprezę rozpoczął korowód zespołów ulicami Rzeszowa, który poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji Polonii w rzeszowskiej katedrze. Przez kilka kolejnych dni poszczególne zespoły będą na zmianę występować w Rzeszowie i w innych miejscowościach Podkarpacia. Atrakcją każdego Festiwalu jest koncert “Tańce i Pieśni Krajów Zamieszkania” oraz finałowy Koncert Galowy, w których występują wszystkie grupy.

Rzeszów i odległy o kilkadziesiąt kilometrów Iwonicz Zdrój są miejscami najwspanialszych festiwali polonijnych, które już od wielu lat goszczą młodych ambasadorów polskiej kultury poza granicami Polski w pięknej atmosferze, która jest nie do opisania.

To właśnie z tego regionu Podkarpacia przed I wojna światową i w latach międzywojennych miała miejsce największa w historii Polski emigracja za chlebem. Teraz przybywają tutaj z rożnych kontynentów ich potomkowie z polskim tańcem i piosenką na ziemie rodzinną swych Dziadków i Ojców. Festiwale te, to również duże wydarzenie o charakterze patriotycznym i wychowawczym. Dzięki nim piękno polskiego folkloru prezentowane jest we wszystkich swoich wymiarach – nie tylko wokalnym i tanecznym, ale również kulturowym. Pielęgnowanie i kultywowanie narodowych tradycji poza granicami Polski ma głębokie znaczenie, pozwala zachować więź miedzy Polakami w kraju i za granicą. Jest to piękne przeżycie, kiedy urodzone drugie i trzecie pokolenie emigrantów tańczy i śpiewa w strojach i językach krajów swoich przodków.

Festiwal w Rzeszowie po raz kolejny potwierdzi niesłabnące przywiązanie polonijnych środowisk do polskiego folkloru, do pieśni i tradycji przodków, ale także potrzebę prezentacji własnych osiągnięć w Polsce, przed polską publicznością. Dla zespołów polonijnych występy w Polsce są najważniejszym sprawdzianem osiągniętego poziomu artystycznego.

Kultura polska kształtowana w tysiącletnich dziejach narodu jest wspólnym dziedzictwem wszystkich Polaków, spoiwem jednoczącym ludzi, mających dzisiaj różne obywatelstwa i różne przekonania. Wspólnota kultury jest najbardziej jednoznaczna, niekwestionowana przez nikogo i podkreślana przez wszystkie – bez wyjątku – środowiska polonijne. Stanowi ona najtrwalszą formę więzi Polonii z krajem. Fale emigracji opuszczały Polskę – skromne w dobytek, lecz bogate w polskie tradycje, wiarę i obyczaje, folklor i przywiązane do swego języka ojczystego. Te pieczołowicie pielęgnowane dobra przetrwały w wielu krajach osiedlenia Polonii do dziś. Nowe pokolenie Polonii, urodzone i wychowane poza granicami Polski kontynuuje dzieło swych przodków. Wykształciło ono szacunek dla polskiej kultury oraz stałe zainteresowanie Polonii krajem swego pochodzenia, jego historią, tradycją i współczesnością.

To dzięki rodzicom, młodzież nabiera zamiłowanie do folkloru i pięknej polskiej kultury, co z ufnością pozwala patrzeć w przyszłość, która zapewni utrwalanie polskości wśród rodaków żyjących na emigracji oraz zachowanie kultury i tożsamości narodowej. Rodzice młodzieży uczestniczącej w tym Festiwalu będą dumni ze swych pociech. Ich wysiłek przywożenia dzieci na próby będzie doceniony i wynagrodzony gromkimi oklaskami festiwalowej publiczności w Rzeszowie i innych miejscowościach na Podkarpaciu.

Polska zawsze będzie tam gdzie będą biły polskie serca a festiwale polonijne służą umacnianiu Polaków z kraju i z zagranicy w tym, co nas łączy, umacnianiu narodu polskiego. Cieszymy się, że Polonia z Edmonton w piękny sposób zaznaczy swoja obecność na tym prestiżowym festiwalu. Nasza młodzież przeżyje tam wspaniałe wrażenia i wzruszenia, i tego im życzymy najwięcej.

 

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Zdjecia: Krzysztof Kapica – Nowiny24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.