Strona główna Wydarzenia / Events Zebranie Prezesów i Liderów Organizacji Polonijnych w Edmonton

Zebranie Prezesów i Liderów Organizacji Polonijnych w Edmonton

520

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Polski Klub „Syrena” był miejscem kolejnego zebrania Prezesów i Liderów Organizacji Polonijnych zorganizowanego przez Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie. Zebraniu przewodniczył Janusz Tomczak, prezes KPKOA. Dobrze zorganizowane roboczo- konsultacyjne spotkanie poruszyło kwestie, o których chcieli mówić uczestnicy. Umożliwiło wszystkim zebranym powiedzenie tego, co dzieje się w ich organizacjach. Umożliwiło uczestnikom odbycie rozmów twarzą w twarz, sprzyjając wypracowaniu wzajemnego zrozumienia i szacunku, nawet w przypadku, przedstawiania różnych opinii. Tego typu spotkania sprzyjają budowaniu dobrych relacji, sprawiają, że zebrani chcą wziąć udział w kolejnych zebraniach lub uczestniczyć w dalszych etapach działalności polonijnej. Tematy, które dominowały na spotkaniu związane były z Jubileuszem 100-lecia Niepodległości Polski. Jak np. Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada, Doroczna Pielgrzymka do Webster – Grande Prairie. Organizowanie „Heritage Festival” z prezentacją wystawy okolicznościowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prezes PHSE Andy Kubicki poinformował o planach Budowy Domu Seniora a Janusz Zalewski przedstawił cele działalności nowej organizacji polonijnej „The Canadian Polish Legacy Society” Danuta Zalewska informowala o planach rozbudowy Stanicy „Kopernik” i wiele innych.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, ze koordynacja i współpraca organizacji polonijnych jest ważnym czynnikiem warunkującym wykorzystanie potencjału społecznego w osiąganiu zamierzonych celów.

Cele Kongresu Polonii Kanadyjskiej:

  1. Kongres reprezentuje na zewnątrz polską społeczność w Kanadzie i jej działalność. 2. Koordynuje i wspiera organizacje polsko-kanadyjskie oraz ich działalność w Kanadzie. 3. Popiera i promuje prawa Kanadyjczyków polskiego pochodzenia we wszystkich aspektach życia społecznego w Kanadzie. 4. Promuje i propaguje historię i dziedzictwo Polski oraz wkład Polaków i Polski w kulturę Kanady i świata. 5. Zachęca i wspiera uczestnictwo młodzieży w propagowaniu i kontynuowaniu języka, kultury i tradycji polskiej oraz do aktywnego uczestnictwa w organizacjach polskich. 6. Broni praw, dobrego imienia, historii i kultury narodu polskiego. 7. Wspiera i pomaga polskim imigrantom w osiedlaniu się i dostosowywaniu do życia w Kanadzie; 8. Utrzymuje konstruktywne relacje z innymi wspólnotami etnicznymi w duchu wielokulturowości. 9. Popiera i propaguje prawo narodu polskiego do suwerenności, wolności i niezależności. 10. Utrzymuje pozytywne relacje z Polską i jej przedstawicielami w Kanadzie, działając w pełnej niezależności od rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres Polonii Kanadyjskiej przewodzi polonijnej społeczności, jednoczy ją, wspiera i koordynuje działalność zrzeszonych w nim organizacji. Kongres reprezentuje interesy Polonii kanadyjskiej wobec narodu i rządu kanadyjskiego. Zapewnia Polonii jej udział w decyzjach rządu kanadyjskiego dla pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym Kanady. Kongres Polonii Kanadyjskiej dba o należny szacunek dla polskiego dziedzictwa narodowego, polskiej historii, dobrego imienia Polaków i ich wkładu do kultury i rozwoju Kanady oraz całego świata.

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.