Strona główna Wydarzenia / Events Zebranie sprawozdawcze Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego

Zebranie sprawozdawcze Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego

219

5 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali parafialnej kościoła Różańca Świętego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego w Edmonton. Głównym celem Towarzystwa jest zbieranie dokumentów, prac autorskich, artykułów, fotografii i przedmiotów związanych z tradycją i działalnością Polaków w Albercie oraz publikowanie historii emigracji w różnych okresach, i w określonym aspekcie. Organizacja ma ambitne plany, aby odgrywać ważną rolę w dziele podtrzymywania polskich tradycji narodowych, pielęgnowania wartości historycznych i kulturowych poza granicą Polski. Towarzystwo może realizować te wzniosłe cele poprzez współudział w działaniach organizacji polonijnych i innych organizacji miejscowych, którym przyświeca ten sam cel. Ważnym zadaniem organizacji będzie również współdziałanie z właściwymi organami administracji miejskiej, prowincjonalnej, czy też ogólno-kanadyjskiej w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji wniesionych przez różne fale emigracyjne. Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne jest ważną instytucją, działającą na rzecz społeczeństwa polsko- kanadyjskiego. Helena Facsko p. prezes Towarzystwa podkreśliła z przyjemnością, że realizowanie wielu projektów jest możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy i zaangażowaniu całego zarządu, któremu wyraża duże uznanie i podziękowanie. Pasja, entuzjazm i kreatywność osób tworzących Zarząd PKTH są gwarantem cennych inicjatyw i ciekawych przedsięwzięć społecznych. Dotychczasowa działalność i zamierzenia PKTH, a przede wszystkim wytężona aktywność, nie tylko członków towarzystwa, ale wszystkich miłośników historii i historyków będzie ważnym elementem kształtującym świadomość historyczną dla obecnego i przyszłych pokoleń w Kanadzie. Na zebraniu obecni byli: Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie i Tomasz Łukaszuk, były wicepremier rządu prowincjonalnego w Albercie, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili projekt upamiętnienia historii i osiągnięć Polonii w Albercie we Fort Edmonton Park z okazji 150-lecia Kanady. Dotychczasowa działalność tej ciągle młodej organizacji pod przewodnictwem p. Facsko jest imponująca. Z okazji imienin złożono p. Helenie życzenia imieninowe i bukiet kwiatów oraz zaśpiewano tradycyjne „100 LAT”.

Wiecej o działalności PKTH jest na stronie:     http://www.cphsalberta.ca/main/index.php

Z. Cynar – Polonia Edmonton News.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.