Strona główna Wydarzenia / Events Wybory – decydowanie o kształcie dobra wspólnego.

Wybory – decydowanie o kształcie dobra wspólnego.

44

Kampania wyborcza do Parlamentu Alberty dobiega końca. Wielu z nas miało okazję obserwować debatę wyborczą liderów partii politycznych w naszej Prowincji, którzy będą powołani przez społeczeństwo do sprawowania władzy.  Zdajemy sobie sprawę, że jeśli będziemy wybierać władzę ustawodawczą i wykonawczą mamy obowiązek wybrać jak najlepszych, posiadających nie tylko naturalne zdolności do rządzenia i odpowiednie przygotowanie zawodowe, ale przede wszystkim moralność, prawe sumienie, etyczną i służebną postawę w sprawowaniu urzędu. Oni będą bowiem uchwalać ustawy i wydawać zarządzenia. Oni będą mieli powierzoną troskę o dobro społeczne.

Brak udziału w głosowaniu w wyborach do władz lokalnych, prowincjonalnych czy federalnych w naszej ojczyźnie z wyboru poprzez obojętność na sprawy społeczne, narodowe i publiczne może być powodem, że w wyborach mogą dojść do głosu i do władzy ludzie nie kierujący się w życiu interesem i dobrem ogółu. Obojętność na sprawy społeczne, narodowe i polityczne, na dobro publiczne są powodem, że w wyborach mogą dojść do głosu i do władzy ludzie bez sumienia, karierowicze, nie szanujący podstawowych praw osoby ludzkiej, małżeństwa, rodziny, Kościoła. Za ich czyny odpowiedzialni będą nie tylko ci, którzy oddali na nich głosy, ale i ci, którzy z niechęci i obojętności nie wzięli udziału w głosowaniu. Wybory stawiają nas w sytuacji, której rozwiązanie zależy od postawy całego społeczeństwa, to znaczy każdego z nas. W systemie demokratycznym każdy jest odpowiedzialny za kształt i oblicze wszystkich instytucji demokratycznych, jak : rząd, parlament. Nieraz doświadczyliśmy, że w ostatecznej decyzji wyborców liczy się nawet jeden glos. W poczuciu odpowiedzialności za budowanie instytucji demokratycznych, a w konsekwencji dobra wspólnego narodu i państwa, każdy obywatel jest zobowiązany uczestniczyć w wyborach, czyli decydować o kształcie dobra wspólnego, w którym realizuje się integralne dobro każdego człowieka. Nie uczestniczenie w wyborach jest brakiem odpowiedzialności za dobro wspólne narodu i społeczeństwa. Na dobro wspólne składa się miedzy innymi dobro wszystkich grup społecznych, zwłaszcza rodziny, jako najbardziej podstawowej komórki społecznej. Uwzględnić tu trzeba np. zabezpieczenie opieki zdrowotnej i należytego poziomu oświaty . Na dobro wspólne składa się przeciwdziałanie tworzeniu się uprzywilejowanych grup społecznych, udostępnienie dóbr i usług kulturalnych jak największej liczbie obywateli, czuwanie nad tym, aby osiągnięty dobrobyt służył nie tylko obecnemu pokoleniu, lecz by uwzględniał także perspektywy przyszłości. Odpowiedzialne uczestnictwo w wyborach jest jednym z istotnych etapów jego realizacji.

Nasza niezdolność posiadania w Parlamencie Prowincjonalnym czy Federalnym więcej deputowanych polskiego pochodzenia jest wyraźnym odbiciem braku zaangażowania naszych Rodaków w życie polityczne naszej Prowincji, i może w całej Kanadzie. Tutaj jesteśmy daleko w tyle za innymi grupami etnicznymi, nawet tymi mniejszymi liczebnie. Do tego należy dodać, że ciągle zbyt niska jest frekwencja wyborcza naszej braci polonijnej w Kanadzie.

Więcej deputowanych polskiego pochodzenia w organach administracji państwowej to reprezentowanie Polonii we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego, kreowanie jak najlepszego wizerunku Polaka na tle wielokulturowego społeczeństwa kanadyjskiego, szeroko pojęta edukacja ze szczególnym podkreśleniem głoszenia prawdy historycznej o Polsce, promowanie Polski jako partnera handlowego, naukowego czy popularyzowanie polskiej turystyki, organizowanie życia kulturalnego. Im więcej nasza grupa etniczna będzie mieć deputowanych, którzy staną w obronie naszych iteresow, tym silniejsze będą nasze pozytywne wpływy na wszystkie dziedziny życia w tym kraju, i w tej Prowincji.

Jako znacząca grupa etniczna w Albercie gremialnie udajmy się 5 maja do lokali wyborczych, aby dokonać coś pozytywnego i wartościowego, w trosce o  wszystkich mieszkańców tej pięknej Prowincji.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.