Strona główna Wydarzenia / Events Przedstawiciele polskiej dyplomacji w Kanadzie złożyli wizytę w Instytucie „Wirth” w Edmonton

Przedstawiciele polskiej dyplomacji w Kanadzie złożyli wizytę w Instytucie „Wirth” w Edmonton

347

Przedstawiciele polskiej dyplomacji w Kanadzie, Konsul RP w Ottawie Aleksandra Kucy i Konsul Generalny RP w Vancouver Marcin Trzciński w ostatnim dniu pobytu w Edmonton złożyli wizytę w Instytucie „Wirth” Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich.

W czasie wizyty przeprowadzono rozmowy dotyczące dalszej współpracy pomiędzy Instytutem i Ambasadą RP w Ottawie. W rozmowach z dyplomatami wzięli udział: Director Joseph F. Patrouch, Vice Dean of the Faculty of Arts Dr. Michael  O’Driscoll, Executive Manager  Sylwia Adam-Ross i Honorary Consul of Poland in Edmonton John Szumlas.

Instytut Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich „Wirth” został założony w 1998 r. Z inicjatywy austriackiego Federalnego Ministerstwa Nauki, Austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Austriackiej Konferencji Przewodniczących Uniwersytetów, jako “Kanadyjskie Centrum Studiów Austriackich i Europy Środkowej”. Centrum uzyskało wsparcie rządów Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii.

Instytut działa zarówno, jako instytucja akademicka i kulturalna, sponsoruje i organizuje wykłady, konferencje, festiwale artystyczne, sympozja, koncerty, wystawy i inne wydarzenia naukowe i kulturalne o tematyce austriackiej i środkowoeuropejskiej. Angażuje się również w międzynarodowe przedsięwzięcia kooperacyjne z instytucjami w Stanach Zjednoczonych i Europie. Głównym zadaniem Instytutu jest podniesienie rangi Studiów Europy Środkowej i Europy Środkowej w Kanadzie oraz zapewnienie roli lidera w sieci współpracy w tej dziedzinie z innymi kanadyjskimi uniwersytetami. Pomaga wszystkim odpowiednim jednostkom w ramach społeczności uniwersyteckiej w zadaniu uznania Uniwersytetu w Albercie za wiodące centrum studiów nad Europą Środkową w Kanadzie. Współpracuje z Ambasadami Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii w celu utrzymania i wzmocnienia najwybitniejszego w Kanadzie centrum zasobów do badań nad Europą Środkową do wykorzystania naukowców w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

PHOTO: From left to right, Director Joseph F. Patrouch, Consul General of the Republic of Poland in Vancouver Marcin Trzcinski, Consul of the Republic of Poland in Ottawa Aleksandra Kucy, Vice Dean of the Faculty of Arts Dr. Michael  O’Driscoll, Executive Manager  Sylwia Adam-Ross, Honorary Consul of Poland in Edmonton John Szumlas

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.