Strona główna Wydarzenia / Events Nagrody, dyplomy i wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Nagrody, dyplomy i wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

356

Koniec roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej im. H. Sienkiewicza zakończono uroczystą Mszą świętą, aby podziękować Panu Bogu za kończący się rok szkolny. Po Mszy odbyło się wręczania nagród i wyróżnień  – uczniom za indywidualne osiągnięcia w nauce, i podziękowanie nauczycielom za osiąganie dobrych wyników w nauczaniu.

Pani dyrektor Krystyna Dembowska na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 podziękowała wszystkim zebranym  – uczniom, nauczycielom, Komitetowi Rodzicielskiemu, a w szczególności rodzicom za całoroczną owocną  współpracę. Słowa wdzięczności i podziękowania skierowała do ks. Andrzeja Sowy, kapelana szkoły, za wieloletnie duchowe wsparcie, dziękując za posługę życzyła wiele dobra na nowej duszpasterskiej placówce.

Szkoła ma powód do dumy za osiągnięcia uczniów i nauczycieli, również na arenie ogólnokanadyjskiej.

Szkoła im. H. Sienkiewicza otrzymała Dyplom Uznania od Zarządu Fundacji im. Władysława Reymonta za uzyskanie IV miejsca za najliczniejszy udział uczniów w 47 Konkursie Recytatorskim im. Marii i Czesława Sadowskich organizowanym z okazji 150 Rocznicy Powstania Kanady i 150 Rocznicy Urodzin Władysława Reymonta, Noblisty i Patrona Fundacji.  W Konkursie Recytatorskim szkołę im. H. Sienkiewicza reprezentowało 32 uczniów.

Ania Armstrong, Monika Pluchowska, Marysia Pluchowska i Oliver Dudek zakwalifikowali się do finału, który odbył się 3 czerwca br. w Hamilton.

W Grupie I – klasa1-2: Marysia Pluchowska zdobyła w tym konkursie brązowy medal.

Natalia Kula z klasy VIII i Kasia Wowczak z klasy XII znalazły się grupie 45 uczniów w Kanadzie, które zdobyły tytuł “Uczeń Roku 2017” za wybitne osiągnięcia w nauce języka polskiego przyznawany przez ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową i średnią

Poniżej lista nagrodzonych uczniów:

Alexander Dudek– puchar przechodni im. Alicji Stasiak- Telatyńskiej ufundowany przez Komitet Rodzicielski “za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w życie szkoły i wyniki nauczania”

Szymon Banach – puchar przechodni ufundowany przez rodziców pana Andy Kubickiego “za postępy w nauce w roku szkolnym 2016/2017”

Ania Armstrong – Puchar Dyrektora Szkoły

Joanna Skokowski – Dyplom Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Edmonton oraz nagroda pieniężna “za wzorowe zachowanie, postępy w nauce i frekwencję”

Salomea Furtak – Dyplom Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział‚ Edmonton i nagroda pieniężna  – “za wytrwałość w nauce języka polskiego, jako drugiego języka”

Ania Armstrong – nagroda pieniężna Komitetu Rodzicielskiego ufundowana przez p. Janusza Januszczaka za 100% frekwencją.

Antoni Stefanicki – absolwent klasy dwunastej otrzymał‚ Stypendium inż. Dowigllo (na U of A) .

Uczniowie klas 4 – 12 otrzymali dyplomy i nagrody za najlepsze wypracowanie w języku polskim w konkursie pisemnym im. Adama Mickiewicza, organizowanym przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Uczniowie biorący udział w konkursach: recytatorskim i plastycznym, organizowanych przez szkołę otrzymali dyplomy i talony do Tim Horton. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i członkowie komitetu rodzicielskiego otrzymali pamiątkowe długopisy z napisem Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza w Edmonton.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor życzyła uczniom, nauczycielom i rodzicom udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

Zdjecia i tekst: Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.