Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 25-lecia Parafii Matki Bożej Królowej Polski

Jubileusz 25-lecia Parafii Matki Bożej Królowej Polski

356

Początki Parafii.

Pierwsza Msza Święta w nowo zakupionym kościele od “Southside Pentecostal Assembly”  została odprawiona 5 listopada 1989 roku, ale jeszcze przez kilka tygodni trzeba było dzielić świątynię z zielonoświątkowcami. Prowizoryczny ołtarz ustawiono na podium, które służyło chórowi poprzednich właścicieli. Na tylnej ścianie za ołtarzem wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przystosowanie wnętrza budynku do potrzeb kościoła katolickiego pochłonęło sporo wysiłku i pieniędzy. Zaangażowanie i ofiarność parafian była godna podziwu. Po kilku  miesiącach wyłoniło się nowe prezbiterium – jasno oświetlone, symbolizujące Drogę Zbawienia przez Krzyż. W marcu 1990 roku arcybiskup Edmontonu Joseph MacNeil powierzył funkcję prowadzenia parafii księdzu Mieczysławowi Fidyce. 21 października 1990 odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła przez arcybiskupa Josepha MacNeila. Wielu parafian podczas tej uroczystości nie ukrywało łez radości. Po kilku latach starań, wbrew narzekaniom malkontentów okazało się, że jednak można osiągnąć upragniony cel. Arcybiskup Joseph MacNeil mianował w 1991 r. ks. Mieczysława Fidykę pierwszym proboszczem tej nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Nieco później w pracy w parafii ks. Fidyce zaczął pomagać będący już na emeryturze ksiądz Jan Sajewicz, OMI. Pracował w parafii aż do śmierci w roku 1994. Po konsekracji kościoła, parafia zaczęła się dynamicznie rozwijać. Powstały nowe  organizacje jak: Towarzystwo Żywego Różańca, Ruch Rodzin Nazaretańskich i nieco później Koło Przyjaciół Misji. Zaczęła się katechizacja młodzieży. Wielu parafian włączyło się do pracy z młodzieżą. Jednym z nich był pan Romuald Bobkowski,  utalentowany muzyk. Młodych parafian z utworzonego zespołu “Alleluja” z wielką pasją uczył grać na gitarze oraz śpiewać. Dziecięcy chór “Hosanna” prowadziła pani Stefania Śliwińska. Powstał również chór parafialny “Salve Regina” pod opieką pani Barbary Pruskiej. Państwo Surmaczowie swoim śpiewem przy akompaniamencie gitary ubogacali liturgie Mszy świętych.

Młodzież wzbogaciła życie duchowe parafii. Wielu młodych parafian brało udział w festiwalach piosenki i muzyki sakralnej. Jednym z nich był zespół “Magnifcat”, który między innymi reprezentował parafię na festiwalu “Sacrosong” w Toronto. Już na pierwszym Festiwalu Muzyki i Pieśni Sakralnej, dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego wyboru na Papieża, który odbył się 14 października 1990 roku w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, zespół “Magnificat” zdobył nagrodę publiczności. Nagrania piosenek sakralnych “Magnificatu” trafiły również na fale radiowe “Godziny Różańcowej Ojca Justyna” nadawanej z Buffalo w USA.

24 października 1993 r. w kościele odbył się wielki festiwal pieśni religijnej “Tobie, Maryjo, śpiewamy”. Pod tym hasłem dwanaście chórów z różnych parafii w Edmonton czciło Matkę Bożą – Królową Różańca Św.  Ks. Fidyka otwierając Festiwal wyraził radość, że śpiew- podwójną modlitwą – zgromadził tak wiele zespołów i słuchaczy.

Ksiądz proboszcz był zawsze tam, gdzie swoją obecnością mógł młodzież inspirować i zachęcać do aktywnego udziału z życiu parafii. Osobowością i zdolnościami organizacyjnymi zjednał sobie wielu ludzi. Wśród nich również wielu nowych emigrantów. Kościół stał się miejscem, gdzie ludzie mogli się wzajemnie poznać i nawiązywać trwałe przyjaźnie. Starsi emigranci pomagali nowym emigrantom w znalezieniu pracy, i w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych. Parafię odwiedzało wielu dostojnych gości, nie tylko duchownych. Krzysztof Krawczyk w czasie pobytu w Edmonton w roku 1995 podczas Mszy św. zaśpiewał pieśń religijną.

Wielu ludzi aktywnie włączało się do pracy społecznej oferując swe umiejętności i talenty. Jednym z nich był Bruno Stasiak, osoba z nowej emigracji, który wykonał rzeźbę Chrystusa na krzyżu, i w imieniu swej rodziny przekazał ten dar Parafii. Dar pana Stasiaka był wspaniałym prezentem  na święta Bożego Narodzenia w 1990 r.

Artystycznie wykonana Droga Krzyżowa, znajdująca się na bocznych ścianach kościoła została ufundowana przez pana Roberta Bobra. Kolekcja lalek w polskich strojach narodowych i regionalnych w dolnej części kościoła, to dar ś. p. Państwa Białowąs.

Mariann Sheptycki, życzliwa i pomocna z zamiłowaniem prowadziła Biuro Parafialne. Dla Mariann określone godziny urzędowania nie miały znaczenia, była tam zawsze, kiedy zachodziła taka potrzeba. Pierwszym organistą był Jurek Cieślik. Jurek przez wiele lat pełni tę funkcję z największym oddaniem do dnia dzisiejszego.

Towarzystwo Żywego Różańca pod przewodnictwem pani Jadwigi Łukomskiej a obecnie pani Mili Batowskiej  zaczęło odgrywać ważną rolę w działalności charytatywnej parafii, udzielając pomocy ludziom, których skrzywdził los. Towarzystwu należy się wdzięczność za wyposażenie i modernizację kuchni w dolnej części kościoła, jak również opiekę nad sprzętem liturgicznym.

Działalność Koła Przyjaciół Misji pod troskliwą opieką ś.p. Ireny Kosteckiej a obecnie pani Elżbiety Banach rozsławia imię tej parafii niemal na wszystkie kontynenty. Nieustannie wspiera misje nie tylko finansowo, ale również modlitwą.

25 lat Polskiej Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton, to historia sukcesu nie tylko jej założycieli i parafian, lecz sukcesu całej edmontońskiej Polonii, tej starszej i nowej emigracji. W organizowaniu nowej parafii było zaangażowanych wiele osób, setki ludzi, w tym całe rodziny, których nie sposób wymienić. Wszyscy włożyli znaczący wkład w miarę swoich możliwości, do których z okazji tego Wspaniałego Jubileuszu  płyną słowa – dziękujemy i gratulujemy.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

P.S. Główne uroczystości jubileuszu parafii zaplanowano na 3 maja 2015 r.

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.