Strona główna Wydarzenia / Events Jubileusz 10-lecia Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego

Jubileusz 10-lecia Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego

310

7 lutego br. w Domu Polskim w Edmonton odbył się uroczysty bankiet z okazji przypadającego w bieżącym miesiącu Jubileuszu 10-lecia Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego.

Wśród uczestników tego wyjątkowego wieczoru byli przedstawiciele organizacji polonijnych, młodzież, księża z polskich parafii, zaproszeni goście i liczni miłośnicy historii. Wśród dostojnych gości byli: John Szumlas konsul honorowy RP w Edmonton, Tomasz Łukaszuk poseł do Parlamentu Alberty z edmontońskiej dzielnicy Castle Downs, Teresa Szlamp-Fryga prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta.
Całość uroczystości uświetnił wspaniały występ zespołu tanecznego: „Łowicz” i chóru „Polskie Kwiaty” oraz duet muzyczny z panią Ewą – akordeon i 11 letnią Mają – skrzypce.
W roli konferansjerów wystąpili: Stacy Brotzel, prezenterka stacji telewizyjnej CTV i Tomasz Lukaszuk.
Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne w Edmonton to jak dotąd chyba jedyna tego rodzaju organizacja polonijna w Kanadzie lub jedna z nielicznych. Głównym celem Towarzystwa jest zbieranie dokumentów, prac autorskich, artykułów, fotografii i przedmiotów związanych z tradycją i działalnością Polaków w Albercie oraz publikowanie historii emigracji w różnych okresach, i w określonym aspekcie. W kręgu podstawowych i ważnych celów działalności PKTH są działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży polonijnej.
Mottem działalności Towarzystwa jest hasło: „Bez przeszłości nie ma przyszłości”
Organizacja ma ambitne plany i odgrywa ważną  rolę w dziele podtrzymywania polskich tradycji narodowych, pielęgnowania wartości historycznych i kulturowych poza granicą Polski. Towarzystwo może realizować te wzniosłe cele poprzez współudział w działaniach organizacji polonijnych i innych organizacji miejscowych, którym przyświeca ten sam cel. Ważnym zadaniem organizacji jest również współdziałanie z właściwymi organami administracji miejskiej, prowincjonalnej, czy tez ogólno – kanadyjskiej w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji wniesionych przez różne fale emigracyjne.
Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne jest ważną instytucją, działającą na rzecz społeczeństwa polsko- kanadyjskiego. W nowym, ciągle zmieniającym się społeczeństwie, konieczne jest wprowadzanie nowych pomysłów, zmierzających do integracji środowisk młodzieżowych, kombatanckich, nauczycieli i miłośników historii.
Ważnym przedsięwzięciem Towarzystwa jest stworzenie  portalu historycznego, który da szansę szybkiego dotarcia do informacji dotyczących planów działalności, informacji naukowo – historycznych, wydawnictw historycznych, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Również bardzo ważnym przedsięwzięciem Towarzystwa jest działalność zapobiegająca unicestwieniu polskich zabytków historycznych w Albercie. Szczególnie w północnej Albercie, jak również w innych częściach naszej prowincji znajduje się wiele zabytkowych kościołów, które budowali polscy pionierzy. Wewnątrz tych kościołów znajdują się eksponaty o bezcennej wartości sakralnej, wykonane przez polskich pionierów, którzy posiadali unikalne talenty.
Dotychczasowa działalność Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego pod przewodnictwem pani Heleny Facsko jest niezwykle imponującą. Pierwszym dużym projektem było opracowanie książki o polskim szkolnictwie w Edmonton. Bogato ilustrowana książka pt. „Polish Education in Edmonton „ (1906 – 2006) jest już wydana.
Już tradycyjnie PKTH organizuje coroczne, tradycyjne, polskie „Dozynki”, które odbywają się w drugiej połowie sierpnia.
Chór „Polskie Kwiaty” który działa pod patronatem Towarzystwa występuje z dużym powodzeniem na uroczystościach państwowych i kościelnych.
Towarzystwo ciągle wyszukuje i zbiera różnego typu materiały, dokumenty, zdjęcia i przedmioty historyczne dotyczące losów Polaków. Jednym z bardzo interesujących eksponatów w posiadaniu Towarzystwa jest oryginalna książka po tytułem „Katyń” wydana w języku niemieckim w roku 1943, która zawiera 4143 nazwiska i adresy pomordowanych Polskich Oficerów. Wszystkie materiały o wartości historycznej, które są już w posiadaniu Towarzystwa będą umieszczone w muzeum. Zarząd PKTH podjął już działania o pozyskanie pomieszczenia na wyposażenie polskiego muzeum w Edmonton. Inicjatywa założenia polskiego muzeum uzyskała poparcie władz miejskich i prowincjonalnych
Prezeska Towarzystwa pani Helena Facsko podkreśla z przyjemnością, ze realizowanie wielu projektów jest możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy i zaangażowaniu całego zarządu, któremu wyraża duże uznanie i podziękowanie. Pasja, entuzjazm i kreatywność osób tworzących Zarząd PKTH są gwarantem cennych inicjatyw i ciekawych przedsięwzięć.
Wiceprezeska pani Zofia Kamela w imieniu nieobecnej na bankiecie prezeski pani Heleny Facsko podziękowała organizacjom polonijnym, sponsorom, administracji Domu Polskiego i wielu sympatykom Towarzystwa za pomoc i popieranie ich działalności. Specjalne słowa podziękowania skierowała do byłych, obecnych członków i zarządu Towarzystwa, chóru „Polskie Kwiaty” i wszystkich osób za wieloletni wkład pracy oraz wysiłek włożony w realizację planowanych projektów.
Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne jest członkiem w „Historical Society of Alberta” z dużymi szansami dalszego rozwoju.
Cieszymy się z powstania i działalności organizacji, która zajmuje się zachowaniem i propagowaniem polskiej historii, tradycji oraz zachowania wartości historycznych Polskich Pionierów w Kanadzie.
Dotychczasowa działalność i powyższe  zamierzenia  PKTH, a przede wszystkim wytężona aktywność, nie tylko członków towarzystwa, ale wszystkich miłośników historii i historyków będzie ważnym elementem kształtującym świadomość historyczną dla obecnego i przyszłych pokoleń w Kanadzie.
Jubileusz 10-lecia Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego to kolejne ważne wydarzenie w życiu i działalności edmontonskiej Polonii.
Wielu mówców na uroczystości wyrażało uznanie i podziękowanie za owocną pracę Towarzystwa w ciągu ostatnich 10 lat. Płynęły życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów wraz z gratulacjami i życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności. Ta znakomicie zorganizowana uroczystość zakończyła się wspólną zabawą taneczna przy znakomitych dźwiękach prezentowanych przez D.Ja Grzegorza Ostapowicza, i na której przeważały kostiumy historyczne.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.