Strona główna Wydarzenia / Events Dożynki 2017 w Dwujęzycznej Angielsko-Polskiej Szkole im. Św. Jana Pawła II w...

Dożynki 2017 w Dwujęzycznej Angielsko-Polskiej Szkole im. Św. Jana Pawła II w Edmonton

334

W Edmonton, tę staropolską tradycję dożynkową już ponad 30 lat pięknie pielęgnują uczniowie i nauczyciele z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Św. Jana Pawła II w szkole St. Basil, co również łączy się z obchodami kanadyjskiego „Thanksgiving Day”. Dożynki należą do najpiękniejszych obrzędów wiejskich narodu polskiego i są nierozłącznym elementem obyczajów ludowych.

Polskie Dożynki należą do najbarwniejszych, najciekawszych i najbardziej wzruszających imprez w tej szkole.

W dniu 6 października 2017 r., jak i latach poprzednich audytorium szkoły St. Basil było wypełnione po brzegi. Szkolną uroczystość dożynkową rozpoczęto od przemarszu uroczystego korowodu. Uczniowie wnieśli wieniec i tegoroczne plony z pól: warzywa, owoce i świeżo wypieczony chleb, śpiewając „Plon niesiemy plon”. Przyniesione dary z tegorocznych zbiorów umieszczono na dożynkowym stole, które pobłogosławił ks. Tomasz Jarosz, wikariusz parafii Różańca Świętego.

Uroczystość dożynkowa zawierała bogaty program artystyczny, w którym brali udział wszyscy uczniowie (od najmłodszych do najstarszych) i nauczyciele. Młodzi wykonawcy bardzo poważnie potraktowali swoje wystąpienie, chcąc pokazać się swoim rodzicom i wszystkim widzom z jak najlepszej strony. Było więc wiele poezji, muzyki, śpiewu i tańców w wykonaniu uczniów. Dzieci bawiły się wesoło a rodzice i goście nie żałowali im gromkich oklasków.

Odświętnie ubrane dzieci w kolorowe stroje znakomicie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Po części artystycznej gospodarze dożynek częstowali wszystkich chlebem dożynkowym.

Dożynki w tej szkole to jedna z wielu uroczystości, gdzie czas i energia poświęcona przez nauczycieli dają wspaniałe etniczne rezultaty. Dzieci uczą się miłości do kraju pochodzenia ich rodziców, uczą się być dumne ze swoich korzeni, uczą się zachowywać te wszystkie wartości, które godne są przetrwania w naszych rodzinach. Nawet daleko poza Polską można czuć się Polakiem i przekazywać swoje tradycje następnym pokoleniom. Rodzice dzieci obecni na tej uroczystości mogli być dumni, że ich dzieci dorastają w klimacie polskości i polskich tradycji z dala od kraju ojczystego.

Szkolnictwo polonijne stanowi niezwykle ważny składnik życia i działalności nas Polaków na obczyźnie. Odzwierciedla naszą narodową tożsamość oraz pragnienie podtrzymania znajomości języka polskiego, tradycji narodowej, zwyczaju i obyczaju. Daje sposobność do utrzymywania ciągłości kulturowej z Macierzą.

Polonia w Edmonton może być dumna z tego, że znajduje się tutaj jedyna na kontynencie północno-amerykańskim Polska Placówka Oświatowa utrzymywana z funduszy publicznych w katolickim systemie edukacyjnym, gdzie dzieci mogą osiągnąć idealną dwujęzyczność i wartości kraju pochodzenia – Polski.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.