Strona główna Autorzy Posty przez Agata Rębisz

Agata Rębisz

3 POSTY 0 KOMENTARZE

Przekraczasz granicę z USA czyli o przeszukiwaniu telefonów komórkowych

4 stycznia 2018 US Customs and Border Protection wydał nową dyrektywę zatytułowaną “Przeszukiwanie graniczne urządzeń elektronicznych”. Określa ona nowe limity dla amerykańskich służb granicznych, którzy uzyskują dostęp do telefonów podróżnych, ustalając kryteria, kiedy mogą żądać haseł, przeprowadzają rozległe wyszukiwania, takie jak pobieranie dokumentów przechowywanych w chmurze (Iclouds) lub przesyłanie plików na nośnik pamięci do analizy. Podczas jednej z kilku drażliwych dyskusji podczas przesłuchania w Senacie USA w ubiegłym tygodniu, sekretarz krajowego bezpieczeństwa kraju został zmuszony do wyjaśnienia nowej polityki, która umożliwia agentom celnym zbadanie telefonów komórkowych podróżnych na granicy. Sekretarz USA Kirstjen Nielsen wyjaśniła pokrótce co robi nowa polityka i czego nie robi. Poniżej niektóre kluczowe szczegóły:

– Przeszukanie telefonów gwałtownie się zwiększyło. W zeszłym roku agenci graniczni sprawdzili 30 200 telefonów i innych urządzeń – co oznacza wzrost o prawie 60 procent w porównaniu z rokiem 2016. Urzędnicy USA twierdzą, że pozostaje to niewielki odsetek wszystkich podróżnych – 0,007 procent, czyli mniej więcej jeden na 13 000 osób. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, że konieczne jest zwalczanie przestępstw, takich jak terroryzm i pornografia dziecięca.

– Agenci celni mają niemal niogranoczoną władzę: funkcjonariusze straży granicznej mogą z łatwością odmówić komuś wejścia: Mogą po prostu ogłosić ci ryzyko imigracyjne … zatrzymać cię, zatrzymać do czasu współpracy … To wystarczy, by przestraszyć ludzi do współpracy.

– Twoje hasło: Agenci graniczni bez konkretnej przyczyny mogą żądać hasła, aby przejrzeć telefon.

– Chmura: Tutaj są nowe ograniczenia. Agenci nie mogą po prostu zacząć pobierać starych plików z chmury: “Mogą przeszukiwać dane widoczne w telefonie” – powiedział Nielsen. “Nie mogą korzystać z telefonu, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, co może być przechowywane zdalnie.”

– Tryb samolotowy: Oficerowie mają poprosić podróżnych o odcięcie sygnału. Ma to na celu zapewnienie, że zdalne pliki nie zostaną przypadkowo pobrane. Jeśli uzasadniają to względy bezpieczeństwa, dyrektywa z 4 stycznia mówi, że funkcjonariusze mogą sami wykonywać zadanie wyłączenia łączności.

– Wyszukiwanie zaawansowane: Funkcjonariusz może oceniać to jako niezbędne do celów bezpieczeństwa narodowego, na przykład w przypadkach, gdy podróżny znajduje się na liście obserwacyjnej, w celu podłączenia telefonu do dysku twardego, a następnie skopiować jego zawartość do analizy. Dyrektywa mówi, że wymaga to zatwierdzenia pewnej rangi przełożonego.

– Konfiskata: jeśli nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia, funkcjonariusze mogą zatrzymać telefon na okres kilku dni. Zatrzymania przekraczające pięć dni muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo. Aby zatrzymać urządzenie, funkcjonariusze jednak muszą wypełnić formularz.

– Dokładność: podróżujący mogą być obecni podczas wyszukiwania, ale nie mogą poprosić o wyświetlenie ekranu. Podróżujący muszą zostać powiadomieni o celu wyszukiwania. Na tych prawach istnieją wyjątki dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Ale podróżni muszą otrzymać informacje o tym, gdzie mogą złożyć skargę. Wyszukiwanie musi być udokumentowane, a statystyki przechowywane i regularnie publikowane. Regularne audyty muszą śledzić, czy agenci przestrzegają reguł.

– Uzyskanie zapisów: wszelkie kopie informacji przechowywanych przez organy celne USA muszą zostać zniszczone, a każde urządzenie elektroniczne zwrócone – chyba że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i prawdopodobna przyczyna wyjątku. Więc co robić? Przed przekroczeniem granicy z USA usuń prywatny materiał lub prześlij go do chmury; na granicy sam włącz tryb samolotowy; i nareszcie przygotuj się na okazanie telefonu – nieznajomość haseł działa na Twoją niekorzyść. Agenci graniczni nie mogą uniemożliwić obywatelom Stanów Zjednoczonych wjazdu do kraju, nawet jeśli odmawiają odblokowania urządzenia lub podania hasła. Jednak agenci mogą eskalować spotkanie, jeśli odmówisz, na przykład agenci mogą przejąć twoje urządzenia, zadawać natrętne pytania, intensywniej przeszukiwać twoje torby lub zwiększać o wiele godzin długość zatrzymania. Jeśli jednak to zagraniczny turysta nie zastosuje się, agenci mogą mu nawet odmówić wjazdu do USA.

Agata Rębisz – konsultant emigracyjny Polonia Edmonton News

International Experience Canada

INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA (IEC) program jest juz otwarty! Dziesiątki tysięcy potencjalnych nadziei będzie miało nową szansę na uzyskanie pozwolenia na pracę w ramach programu IEC Working Holiday Canada na 2018 r., który został otwarty dla wszystkich uczestniczących krajów w dniu 3 listopada 2017 r.

Program INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA (IEC) dostępny jest dla obywateli 33 państw, z którymi Kanada podpisała umowy bilateralne. W programie istnieje możliwość wyboru jednej z trzech kategorii: Working Holiday, Young Professionals i International Co-Op. W zależności od kraju, z którego się aplikuje można uzyskać pozwolenie na pracę do maksymalnie 24 miesięcy. Kandydaci do wszystkich puli – w tym Young Professionals i International Co-Op – mogą teraz utworzyć profil.

Obywatele 33 krajów uczestniczących w programie International Experience Canada będą mogli wziąć udział w programie. Kwoty mają zostać ogłoszone, ale oczekuje się, że będą podobne do ubiegłego roku. Irlandzcy kandydaci otrzymali do 10 700 zezwoleń na pracę w programie 2017, podczas gdy Wielka Brytania otrzymała 7 000. Obywatele australijscy mogą korzystać z nieograniczonej liczby. Opłata za uczestnictwo w IEC wzrasta z 126 $ do 150 $ za program w 2018. Do 2015 r. kandydaci musieli się spieszyć być jednymi z pierwszych, którzy składali wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w ramach Working Working Canada Canada, ponieważ wydawano je na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Wprowadzono jednak zmiany w programie na 2016 r., oznaczające, że ​​wnioskodawcy mogli przesłać profil w czasie dowolnym, a kandydaci zostają wybrani losowo do wypełnienia wniosku. Ten nowy system zostanie zachowany do 2018 roku. Dotyczy on osób poszukujących pozwolenia na pracę IEC Working Holiday Canada, a także międzynarodowych kooperantów i młodych profesjonalistów w krajach, w których są one dostępne. Kandydaci będą musieli stworzyć profil i zostać przyjętym do puli potencjalnych kandydatów. Working Holiday Ta kategoria jest wciąż najpopularniejsza wśród młodych ludzi, ze względu na możliwość otrzymania otwartego pozwolenia na pracę. Dzięki niemu można podjąć pracę gdziekolwiek na terenie Kanady i prawie dla każdego pracodawcy. W trakcie ważności pozwolenia można również swobodnie zmienić miejsce pracy.

By móc złożyć aplikację na Working Holiday kandydat musi spełniać następujące wymogi:

✓ Posiadać ważny paszport na cały okres pobytu w Kanadzie

✓ Być pomiędzy 18 a 30 lub 35 (włącznie) roku życia w trakcie składania aplikacji (dla Polski jest to wiek 35 lat)

✓ Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 2,500$ lub ich ekwiwalent w walucie obcej na pokrycie początkowych wydatków

✓ Posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne na cały okres pobytu (uczestnicy programu mogą zostać o nie poproszeni na granicy przez urzędnika imigracyjnego)

Young Professionals Niniejsza kategoria przeznaczona jest dla młodych szczególnie absolwentów wyższych szkół, którzy chcieliby zdobyć międzynarodowe doświadczenie w swoim zawodzie. Uczestnicy muszą posiadać ważną, podpisaną ofertę pracy lub kontrakt z kanadyjskim pracodawcą przez złożeniem aplikacji. Oferta zatrudnienia musi być w zakresie istniejącego już doświadczenia zawodowego lub zdobytej edukacji. Ponadto, zawód który widnieje na niniejszej ofercie musi zgadzać się z kanadyjską listą zawodów (NOC) i należeć do grupy 0, A albo B. International Co-Op Ostatnia, trzecia już kategoria skierowana jest do młodych osób, które są studentami wyższych uczelni (uniwersytetu, szkoły wyższej lub policealnej) w swoim kraju. Mają one możliwość odbycia praktyki studenckiej w Kanadzie. Przez cały okres praktyk, uczestnik musi być aktywnym studentem swojej macierzystej uczelni. Osoby biorące udział w tej kategorii muszą rownież posiadać podpisaną ofertę praktyk lub stażu u kanadyjskiego pracodawcy. Pozostanie w Kanadzie po zakończeniu programu Szanse jakie niesie ze sobą program dla młodych prowadzi wielu uczestników do pozostania w Kanadzie na dłużej, a w rezultacie otrzymania statusu stałego rezydenta. Przykładowo, osoba która pracowała przez pełen rok od momentu rozpoczęcia programu ma szanse na złożenie aplikacji w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w Kanadzie (program Canadian Experience Class, obecnie w Express Entry) lub jeśli znalazła pracodawcę chętnego na zatrudnienie jej na kontrakt. Możliwości jest na prawdę wiele, jednak by nie zmarnować szansy, którą niewątpliwie jest program IEC najlepiej skonsultować dalsze kroki ze specjalistą (to ja) który wskaże drogę i dobierze najlepszy program imigracyjny.

Agata Rębisz – konsultant emigracyjny Polonia Edmonton News

Nowy program emigracji do Alberty

"Entrance to the province of Alberta, Canada"

Władze imigracyjne w kanadyjskiej prowincji Alberta ogłosiły nowy program emigracyjny, znany jako „Opcje Możliwości” (Opportunity Stream), który rozpocznie przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2018. W ramach programu nominacji imigrantów Alberta (AINP). Program ten zapewni drogę do stałego pobytu w Kanadzie dla zagranicznych pracowników pracujących w Albercie.

Podobnie jak wszystkie inne kategorie AINP, jest to podstawowy program prowincji nominacji (PNP), dzięki czemu aplikacje są przetwarzane całkowicie poza federalnym systemem selekcji wstępnych (Express Entry). Zakwalifikowani kandydaci do AINP otrzymują nominację prowincjonalną, którą można następnie wykorzystać do ubiegania się o pobyt stały. Kategoria – Opportunity Stream zastąpi dwa obecnie istniejące kategorie AINP: kategorie wspierania przez pracodawcę oraz kategorie strategicznego rekrutacji.

Do czasu wejścia w tryb Opportunity Stream, aplikacje w istniejących kategoriach będą nadal akceptowane, a procesowanie tych aplikacji może trwać po styczniu 2018, mimo że nowe aplikacje nie zostaną zaakceptowane. Kandydaci w kategorii „Opportunity Stream” potrzebują oferte pracy od pracodawcy w Albercie. Oferta pracy niekoniecznie musi odbywać się w zawodzie wymagającym kwalifikacji, ponieważ większość zawodów jest w ramach National Occupational Classification (NOC) 0, A, B, C i D. Wnioskodawcy muszą posiadać aktualny wazny status rezydenta w momencie składania wniosku i nie mogą mieszkać lub pracować w innej prowincji lub na terytorium innym niż Alberta. Wnioskodawcy nie pracujący w miejscu pracy wspieranym przez pozytywna decyzje ocenę na rynku pracy (LMIA) muszą mieć pozwolenie dla pracowników objętych międzynarodowymi umowami handlowymi tzn. pracownikami przeniesieni w ramach przedsiębiorstwa (intra-transferee) lub osobami uczestniczącymi w programie International Experience Canada (IEC), określonym przez Imigrację , Uchodźców i obywatelstwa Kanady (IRCC).

Kandydaci muszą udowodnić, że ich znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest wyższa niż Canadian Language Benchmark 4, co potwierdzi test językowy uznany przez rząd Alberty.

Jest to niższe wymagania niż w przypadku wielu innych programów emigracji ekonomicznej w Kanadzie, w tym popularnego federalnego programu pracowników wykwalifikowanych (Federal Skilled Worker Category – FSWC). Od 2 stycznia 2019 r. wymagany wynik testu z języka angielskiego i języka francuskiego zostanie zwiększony do minimum CLB 5 w każdym języku. Wyznaczono wyższy próg umiejętności językowych – CLB 7 lub wyższy dla asystentów pielęgniarskich, zleceń i współpracowników służby zdrowia (NOC 3413). Podobnie jak FSWC, wnioskodawcy musza ukończyć szkołę średnią lub wyższy poziom wykształcenia. Kandydaci, którzy nie studiowali w Kanadzie, muszą uzyskać certyfikat potwierdzenia dyplomu (ECA) z uznanej instytucji. W niektórych przypadkach aplikanci z doświadczeniem zawodowym, które kwalifikuje ich do zawodów wymagających certyfikatów zawodowych np. elektrycy, hydraulicy , i którzy dodatkowo posiadają uznany zawodowy certyfikat kwalifikacji z Alberty lub certyfikat handlowy, mogą nie potrzebować ECA, nawet jeśli nie studiowali w Kanadzie.

Kandydaci muszą mieć co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na pełen etat w ich obecnym zawodzie w Albercie w ciągu ostatnich 18 miesięcy lub przynajmniej 24 miesiące pełnoetatowego doświadczenia zawodowego w ich obecnym zawodzie w Kanadzie i / lub za granicą w ciągu ostatnich 30 miesięcy (doświadczenie to może być połączeniem doświadczeń zdobytych w Albercie, w innej kanadyjskiej prowincji lub na terytorium i / lub za granicą). Wreszcie wnioskodawcy muszą spełniać minimalny próg dochodowy, w zależności od wielkości ich rodziny. Liczba członków rodziny (w tym wnioskodawca).

Potrzebny dochód brutto (CAD)

  • 1 osoba – $24,952
  • 2 osoby – $35,287
  • 3 osoby – $43,218
  • 4 osoby – $49,904
  • 5 osób – $55,794
  • 6 osób – $61,120
  • 7 osób – $66,017
  • 8 osób – $70,575
  • 9 osób – $74,856
  • 10 osób – $78,905

Osoby pracujące w niektórych zawodach jak np. muzycy, pisarze, artysci, nauczycieke, górnicy nie będą mogli ubiegać się niestety w ramach kategorii Opportunity Sream AINP.

Agata Rębisz – konsultant emigracyjny Polonia Edmonton News

X