Strona główna Ciekawostki Nowy program emigracji do Alberty

Nowy program emigracji do Alberty

681
"Entrance to the province of Alberta, Canada"

Władze imigracyjne w kanadyjskiej prowincji Alberta ogłosiły nowy program emigracyjny, znany jako „Opcje Możliwości” (Opportunity Stream), który rozpocznie przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2018. W ramach programu nominacji imigrantów Alberta (AINP). Program ten zapewni drogę do stałego pobytu w Kanadzie dla zagranicznych pracowników pracujących w Albercie.

Podobnie jak wszystkie inne kategorie AINP, jest to podstawowy program prowincji nominacji (PNP), dzięki czemu aplikacje są przetwarzane całkowicie poza federalnym systemem selekcji wstępnych (Express Entry). Zakwalifikowani kandydaci do AINP otrzymują nominację prowincjonalną, którą można następnie wykorzystać do ubiegania się o pobyt stały. Kategoria – Opportunity Stream zastąpi dwa obecnie istniejące kategorie AINP: kategorie wspierania przez pracodawcę oraz kategorie strategicznego rekrutacji.

Do czasu wejścia w tryb Opportunity Stream, aplikacje w istniejących kategoriach będą nadal akceptowane, a procesowanie tych aplikacji może trwać po styczniu 2018, mimo że nowe aplikacje nie zostaną zaakceptowane. Kandydaci w kategorii „Opportunity Stream” potrzebują oferte pracy od pracodawcy w Albercie. Oferta pracy niekoniecznie musi odbywać się w zawodzie wymagającym kwalifikacji, ponieważ większość zawodów jest w ramach National Occupational Classification (NOC) 0, A, B, C i D. Wnioskodawcy muszą posiadać aktualny wazny status rezydenta w momencie składania wniosku i nie mogą mieszkać lub pracować w innej prowincji lub na terytorium innym niż Alberta. Wnioskodawcy nie pracujący w miejscu pracy wspieranym przez pozytywna decyzje ocenę na rynku pracy (LMIA) muszą mieć pozwolenie dla pracowników objętych międzynarodowymi umowami handlowymi tzn. pracownikami przeniesieni w ramach przedsiębiorstwa (intra-transferee) lub osobami uczestniczącymi w programie International Experience Canada (IEC), określonym przez Imigrację , Uchodźców i obywatelstwa Kanady (IRCC).

Kandydaci muszą udowodnić, że ich znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest wyższa niż Canadian Language Benchmark 4, co potwierdzi test językowy uznany przez rząd Alberty.

Jest to niższe wymagania niż w przypadku wielu innych programów emigracji ekonomicznej w Kanadzie, w tym popularnego federalnego programu pracowników wykwalifikowanych (Federal Skilled Worker Category – FSWC). Od 2 stycznia 2019 r. wymagany wynik testu z języka angielskiego i języka francuskiego zostanie zwiększony do minimum CLB 5 w każdym języku. Wyznaczono wyższy próg umiejętności językowych – CLB 7 lub wyższy dla asystentów pielęgniarskich, zleceń i współpracowników służby zdrowia (NOC 3413). Podobnie jak FSWC, wnioskodawcy musza ukończyć szkołę średnią lub wyższy poziom wykształcenia. Kandydaci, którzy nie studiowali w Kanadzie, muszą uzyskać certyfikat potwierdzenia dyplomu (ECA) z uznanej instytucji. W niektórych przypadkach aplikanci z doświadczeniem zawodowym, które kwalifikuje ich do zawodów wymagających certyfikatów zawodowych np. elektrycy, hydraulicy , i którzy dodatkowo posiadają uznany zawodowy certyfikat kwalifikacji z Alberty lub certyfikat handlowy, mogą nie potrzebować ECA, nawet jeśli nie studiowali w Kanadzie.

Kandydaci muszą mieć co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na pełen etat w ich obecnym zawodzie w Albercie w ciągu ostatnich 18 miesięcy lub przynajmniej 24 miesiące pełnoetatowego doświadczenia zawodowego w ich obecnym zawodzie w Kanadzie i / lub za granicą w ciągu ostatnich 30 miesięcy (doświadczenie to może być połączeniem doświadczeń zdobytych w Albercie, w innej kanadyjskiej prowincji lub na terytorium i / lub za granicą). Wreszcie wnioskodawcy muszą spełniać minimalny próg dochodowy, w zależności od wielkości ich rodziny. Liczba członków rodziny (w tym wnioskodawca).

Potrzebny dochód brutto (CAD)

  • 1 osoba – $24,952
  • 2 osoby – $35,287
  • 3 osoby – $43,218
  • 4 osoby – $49,904
  • 5 osób – $55,794
  • 6 osób – $61,120
  • 7 osób – $66,017
  • 8 osób – $70,575
  • 9 osób – $74,856
  • 10 osób – $78,905

Osoby pracujące w niektórych zawodach jak np. muzycy, pisarze, artysci, nauczycieke, górnicy nie będą mogli ubiegać się niestety w ramach kategorii Opportunity Sream AINP.

Agata Rębisz – konsultant emigracyjny Polonia Edmonton News