Strona główna Emigracja Przekraczasz granicę z USA czyli o przeszukiwaniu telefonów komórkowych

Przekraczasz granicę z USA czyli o przeszukiwaniu telefonów komórkowych

350

4 stycznia 2018 US Customs and Border Protection wydał nową dyrektywę zatytułowaną “Przeszukiwanie graniczne urządzeń elektronicznych”. Określa ona nowe limity dla amerykańskich służb granicznych, którzy uzyskują dostęp do telefonów podróżnych, ustalając kryteria, kiedy mogą żądać haseł, przeprowadzają rozległe wyszukiwania, takie jak pobieranie dokumentów przechowywanych w chmurze (Iclouds) lub przesyłanie plików na nośnik pamięci do analizy. Podczas jednej z kilku drażliwych dyskusji podczas przesłuchania w Senacie USA w ubiegłym tygodniu, sekretarz krajowego bezpieczeństwa kraju został zmuszony do wyjaśnienia nowej polityki, która umożliwia agentom celnym zbadanie telefonów komórkowych podróżnych na granicy. Sekretarz USA Kirstjen Nielsen wyjaśniła pokrótce co robi nowa polityka i czego nie robi. Poniżej niektóre kluczowe szczegóły:

– Przeszukanie telefonów gwałtownie się zwiększyło. W zeszłym roku agenci graniczni sprawdzili 30 200 telefonów i innych urządzeń – co oznacza wzrost o prawie 60 procent w porównaniu z rokiem 2016. Urzędnicy USA twierdzą, że pozostaje to niewielki odsetek wszystkich podróżnych – 0,007 procent, czyli mniej więcej jeden na 13 000 osób. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, że konieczne jest zwalczanie przestępstw, takich jak terroryzm i pornografia dziecięca.

– Agenci celni mają niemal niogranoczoną władzę: funkcjonariusze straży granicznej mogą z łatwością odmówić komuś wejścia: Mogą po prostu ogłosić ci ryzyko imigracyjne … zatrzymać cię, zatrzymać do czasu współpracy … To wystarczy, by przestraszyć ludzi do współpracy.

– Twoje hasło: Agenci graniczni bez konkretnej przyczyny mogą żądać hasła, aby przejrzeć telefon.

– Chmura: Tutaj są nowe ograniczenia. Agenci nie mogą po prostu zacząć pobierać starych plików z chmury: “Mogą przeszukiwać dane widoczne w telefonie” – powiedział Nielsen. “Nie mogą korzystać z telefonu, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, co może być przechowywane zdalnie.”

– Tryb samolotowy: Oficerowie mają poprosić podróżnych o odcięcie sygnału. Ma to na celu zapewnienie, że zdalne pliki nie zostaną przypadkowo pobrane. Jeśli uzasadniają to względy bezpieczeństwa, dyrektywa z 4 stycznia mówi, że funkcjonariusze mogą sami wykonywać zadanie wyłączenia łączności.

– Wyszukiwanie zaawansowane: Funkcjonariusz może oceniać to jako niezbędne do celów bezpieczeństwa narodowego, na przykład w przypadkach, gdy podróżny znajduje się na liście obserwacyjnej, w celu podłączenia telefonu do dysku twardego, a następnie skopiować jego zawartość do analizy. Dyrektywa mówi, że wymaga to zatwierdzenia pewnej rangi przełożonego.

– Konfiskata: jeśli nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia, funkcjonariusze mogą zatrzymać telefon na okres kilku dni. Zatrzymania przekraczające pięć dni muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo. Aby zatrzymać urządzenie, funkcjonariusze jednak muszą wypełnić formularz.

– Dokładność: podróżujący mogą być obecni podczas wyszukiwania, ale nie mogą poprosić o wyświetlenie ekranu. Podróżujący muszą zostać powiadomieni o celu wyszukiwania. Na tych prawach istnieją wyjątki dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Ale podróżni muszą otrzymać informacje o tym, gdzie mogą złożyć skargę. Wyszukiwanie musi być udokumentowane, a statystyki przechowywane i regularnie publikowane. Regularne audyty muszą śledzić, czy agenci przestrzegają reguł.

– Uzyskanie zapisów: wszelkie kopie informacji przechowywanych przez organy celne USA muszą zostać zniszczone, a każde urządzenie elektroniczne zwrócone – chyba że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i prawdopodobna przyczyna wyjątku. Więc co robić? Przed przekroczeniem granicy z USA usuń prywatny materiał lub prześlij go do chmury; na granicy sam włącz tryb samolotowy; i nareszcie przygotuj się na okazanie telefonu – nieznajomość haseł działa na Twoją niekorzyść. Agenci graniczni nie mogą uniemożliwić obywatelom Stanów Zjednoczonych wjazdu do kraju, nawet jeśli odmawiają odblokowania urządzenia lub podania hasła. Jednak agenci mogą eskalować spotkanie, jeśli odmówisz, na przykład agenci mogą przejąć twoje urządzenia, zadawać natrętne pytania, intensywniej przeszukiwać twoje torby lub zwiększać o wiele godzin długość zatrzymania. Jeśli jednak to zagraniczny turysta nie zastosuje się, agenci mogą mu nawet odmówić wjazdu do USA.

Agata Rębisz – konsultant emigracyjny Polonia Edmonton News