Strona główna Wydarzenia / Events XXXV Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta będzie obradował w Edmonton

XXXV Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta będzie obradował w Edmonton

69

W dniach 21 – 22 października 2017 r. w Edmonton odbędzie się 35 Walny Zjazd Delegatów Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych organizacji polonijnych w Albercie( Edmonton, Calgary, Lethbridge i Grande Prairie)

Zjazdy te są ważnym wydarzeniem w życiu Polonii, nie tylko dlatego, że wybierane są nowe władze, ale przede wszystkim dlatego, że podsumowują one dotychczasową pracę i wytyczają kierunki działania na przyszłość. Zjazd jest okazją, aby przy wspólnym stole, jak jedna wielka polonijna rodzina dyskutować, szukając optymalnych rozwiązań spraw decydujących o naszej przyszłości w tym kraju.

Opracowanie planu na przyszłość nie jest łatwym zadaniem, ale stanowi bazę, na której podjęte będą wspólne działania, aby osiągnąć wspólny cel. Zjazd będzie wezwaniem pobudzającym do myślenia, pasjonujących dyskusji i twórczej krytyki. Musimy mieć jasny obraz tego, czego oczekujemy, musimy opisać wizję i określić ją w konkretnej rzeczywistości. Chroniąc naszą przeszłość – budujemy naszą przyszłość. Tylko od nas, naszych organizacji i instytucji będzie zależało, czy my, Polacy, jako grupa etniczna będziemy mieli wolę i chęć zachować nasze dziedzictwo i budować naszą przyszłość opartą na polskich tradycjach i kulturze.

Wydaje się, że normalizacja życia politycznego w Polsce po upadku systemu komunistycznego wpłynęła na osłabienie sił i inwencji twórczej społeczności polonijnej. Zauważa się pewną apatię i niechęć do pracy społecznej. Zjednoczmy nasze wysiłki i stwórzmy wspólną wizję Polonii na przyszłość. Dołóżmy wszelkich starań, aby to zjednoczenie ułatwić.

Nie zapominajmy również, że Kongres to my wszyscy (Zorganizowana Polonia), i to my wspólnie podejmujemy zasadnicze decyzje.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.