Strona główna Wydarzenia / Events Wybory do Europarlamentu w Edmonton

Wybory do Europarlamentu w Edmonton

62

Wybory do Europarlamentu. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 75 podczas pracy w Konsulacie RP w Edmonton.

Zgodnie z art. 39 § 6 ww. ustawy głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 24 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:
1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2. Posiada ważny polski paszport,
3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.
Uwaga. Obywatele polscy wpisani do spisu wyborców w obwodowej komisji wyborczej na terenie Kanady mogą głosować jedynie na podstawie ważnego paszportu polskiego. Na terenie Kanady nie będzie można głosować na podstawie polskiego dowodu osobistego. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce

 

 Więcej informacji w dokumencie PDF: Obwieszczenie-28-04-2014-2

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.