Strona główna Wydarzenia / Events Uroczyste obchody 100-lecia śmierci bł. Honorata Koźmińskiego w kościele Matki Bożej Królowej...

Uroczyste obchody 100-lecia śmierci bł. Honorata Koźmińskiego w kościele Matki Bożej Królowej Polski.

437

W niedzielę 25 pazdziernika 2016 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 100-lecia śmierci bł. Honorata Koźmińskiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Roman Majek, proboszcz parafii MBKP. Uroczystości zaszczyciły swą obecnością Dostojni Goście z Polski: Halina Karaś, Matka Generalna Sióstr Im. Jezus i Ewa Krężlik, Wikaria Generalna Zgromadzenia.

Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński w trudnej sytuacji historycznej naszego narodu (utrata niepodległości, zabory) założył wiele zgromadzeń zakonnych, które niosły pomoc ludziom najbiedniejszym, odrzuconym przez świat. Jednym z nich jest bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, założone w 1887 r. Jego powstanie i charakter ściśle wiążą się z kasata zakonów w zaborze rosyjskim, po upadku powstania styczniowego. Zaborcy chcieli doprowadzić do całkowitego zniszczenia życia religijnego Polaków przez kasatę zgromadzeń zakonnych i zakaz przyjmowania nowych kandydatów. Do konfesjonału Ojca Założyciela przychodziło wiele dziewcząt pragnących służyć Bogu. Dziewczętom radził, aby prowadziły życie zakonne ukryte, bez habitu. W taki sposób mogły uniknąć prześladowanie i prowadzić swoja działalność niezauważalną przez zaborców. To, co charakteryzowało O. Honorata to zawierzenie Opatrzności Bożej, odczytywanie i pełnienie Woli Bożej.Honorat miał także niezwykły dar czytania w ludzkich duszach, był znanym i świetnym spowiednikiem. Wszystko, co działo się w życiu Założyciela, on sam przypisywał i oddawał w ręce Maryi, przez nią szedł do Jezusa. Hasło jego życia brzmiało Tuus Totus – Cały Twój (Maryjo). Umarł na progu wolnej Polski 16 grudnia 1916 r.

W dniu 7 marca 1976 roku Siostry Imienia Jezus zostały zaproszone przez Jego Eksel.. Ks. Biskupa Raymonda Roy`a z diecezji St. Paul w prowincji Alberta, do pomocy Kościołowi powszechnemu w Kanadzie. Pierwszym miejscem, w którym siostry zamieszkały była miejscowość Radway, niedaleko Edmonton. Po przygotowaniu domu w miejscowości Smoky Lake, również w Albercie, siostry znalazły tam stałe miejsce i rozpoczęły swoją działalność przy kościele „Our Lady of the Atonement” oraz podjęły pracę wśród chorych w szpitalach i opiekę w prywatnych domach ludzi starszych. W roku 1990 siostry otworzyły również placówkę w Edmonton na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski i zaczęły prace wśród dzieci oraz opiekę nad chorymi. Poza regularnymi zajęciami i modlitwą pracują w kościele Matki Bożej Królowej Polski, między innymi jako katechetki, szafarze nadzwyczajni, oraz służą pomocą kościołowi. Powołanie zakonne to poświęcenie siebie dla innych.

Po Mszy odbył się koncert w wykonaniu scholi młodzieżowej dzialajacej w kościele MBKP pod dyrekcją Cezarego Zmyslowiskiego i Agaty Guzik dedykowany bł. Honoratowi Koźmiźskiemu.

Przyg. Z. Cynar, Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.