Strona główna Wydarzenia / Events Celebrujemy Kolejnych Absolwentów Klas Licealnych Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. św. Jana Pawła...

Celebrujemy Kolejnych Absolwentów Klas Licealnych Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. św. Jana Pawła II w szkole Austin O’Brien.

194

W dniu 5 czerwca 2015 r. tegorocznych absolwentów klas licealnych Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. św. Jana Pawła II spotkała bardzo miła niespodzianka. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 6 w Edmonton i polska restauracja „Continental Treat”, 10560 – 82 Avenue, zaprosili ich na wspólny obiad.  Na spotkanie została  zaproszona również dyrekcja szkoły Austin O’Brien w osobach:  pan David Warawa, dyrektor szkoły, pani Teresa Kiryluk, wicedyrektor szkoły oraz pani Patrycja Sacawa, nauczycielka języka polskiego w tej szkole. Pan Władysław Szwender (junior), reprezentowal Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 6 w Edmonton. SPK jest jedną z wielu organizacji polonijnych znanych z hojnego  popierania kultury i języka polskiego w Edmonton.

Spotkanie, które upłynęło w niezwykle miłej atmosferze było również formą uznania dla tych młodych ludzi za kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polakiem/Polką. To byl niezwykle miły gest ze strony organizacji SPK i restauracji „Continental Treat”, który jest godny naśladowania.

30 lat temu ich rodzice lub dziadkowie  usilnie starali sie o utworzenie w kanadyjskim systemie edukacyjnym polskiego programu szkolnego, konsekwentnie i nieugięcie wierzyli w osiągniecie zamierzonego celu, którym było utworzenia szkoły o profilu dwujęzycznym, gdzie dzieci oprócz nauki języka angielskiego mogłyby się równolegle uczyć poprawnej mowy kraju pochodzenia ich rodziców czy dziadków. Teraz ich dzieci i wnuki przychodzą do tej szkoły po wiedzę, historię, tradycję, kulturę i ich język.

Pozostawiają tutaj nie tylko swoje ślady, ale również znak w sercach swoich nauczycieli. Wielu absolwentów podkreśla, że poza ogólną nauką w szkole zdobyli dobre przygotowanie do dalszego kształcenia a czas spędzony w szkole był przyjemny, mile wspominają nauczycieli i panującą w niej atmosferę.

Istotnie, celem tej Szkoły jest rownież wspieranie polskości. Równie istotnymi elementami programu jest wzmacnianie więzi z Polską oraz tworzenie takich postaw obywatelskich, aby absolwenci swobodnie, skutecznie i bardziej świadomie mogli działać w lokalnym środowisku polonijnym swojego kraju zamieszkania.

Senator RP Łukasz Abgarowicz powiedział kiedyś że, „Zależy nam na tym, by młodzi ludzie polskiego pochodzenia budowali swoją pozycję w krajach zamieszkania, w biznesie, polityce, kulturze, by współpracowali z krajem ojców i budowali tym samym prestiż Polski”

Angielsko-Polski Program Szkolny im. św. Jana Pawła II z nauką języka polskiego daje niezbędną pewność i dumę z polskiego dziedzictwa, a to jest ważne w kraju wielokulturowym, jakim jest Kanada. Doświadczenie, jakie absolwenci wynoszą z polskiej szkoły pozostaje w nich na zawsze i będą je stosować w każdym aspekcie ich codziennego życia.

Dwujęzyczny Angielsko-Polski Program Szkolny im. św. Jana Pawła II powstał w 1984 r. z nauką w zakresie klas szkoły podstawowej. W 2004 r. dodano klasy gimnazjalne. W  2010 r. dzięki staraniom środowiska polonijnego w Edmonton  władze szkolne wyraziły zgodę na utworzenie klas licealnych. Nieodłączną częścią programu licealnego jest tradycyjna polska studniówka, niemająca żadnego odpowiednika w Kanadzie. Zwykle zaczyna się Mszą św. a kończy wspólnym balem.

Angielsko-Polski Program Szkolny im. św. Jana Pawła II z klasami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mieści się w szkole św. Bazylego, 10210 – 115 Avenue. Nauka w klasach licealnych jest kontynuowana w szkole Austin O’Brien,  6110 – 95 Avenue.

Edmonton jest jedynym miastem na kontynencie północno-amerykańskim, gdzie istnieje dwujęzyczny, całotygodniowy angielsko-polski program nauczania w pełnym wymiarze godzin, utrzymywany z funduszy publicznych.

Gratulacje dla Absolwentów i tak dalej trzymać !

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.