Strona główna ARCHIVE - Ogloszenia / Announcements „WIĘC STWÓRZMY IM WARUNKI ROZWOJU! ” – mówili nasi poprzednicy.

„WIĘC STWÓRZMY IM WARUNKI ROZWOJU! ” – mówili nasi poprzednicy.

679

4 czerwca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Canadian Polish Youth Friendship Society of Edmonton. Głównym punktem zwołanego zebrania było zatwierdzenie nowego Statutu organizacji. Komisja w składzie; Jacquie Holko, Władysław Szwender Jr, Edward Leszczyński, Henry Lang oraz Andy Kubicki, poświęciła wiele godzin aby nowy statut był zgodny z wymaganiami rządu prowincjalnego, konstruktywny, przejrzyście określał cele „promowania aktywności fizycznej i kulturalnej wśród młodzieży harcerskiej oraz młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w Edmonton” i zabezpieczał majątek organizacji. Nowo zatwierdzony statut zapewnia, że ziemia pod Stanicą Harcerską „Kopernik” nad Jeziorem Garner (Alberta) należy tylko i wyłącznie do Polonii w Edmonton! Gdyby organizacja CPYFS przestała działać i została rozwiązana, Stanica „Kopernik” i ziemia do niej należąca przechodzi do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Kolo #6 Edmonton, organizacji z największym wkładem finansowym i zaangażowaniem w kupnie ziemi i budowie budynków. SPK Koło Nr.6 Edmonton w porozumieniu z innymi polonijnymi organizacjami inwestującymi w budowę i utrzymanie budynków zdecydują, której organizacji młodzieżowej (uznanej przez AGLC za organizację charytatywną) powierzyć dalszą opiekę nad ziemią, budynkami i innymi dobrami materialnymi.

Mamy jednak nadzieję, że tak jak teraz, tak i w dalekiej przyszłości, zawsze będzie polska młodzież harcerska (i nie tylko) wykorzystująca ten piękny zakątek kanadyjskiej ziemi, gdzie dumnie powiewa biało-czerwona flaga polska. Śp. Zygmunt Cynar w artykule o budowie nowego pawilonu dla zuchów (50 nowych miejsc do spania) w dniu 13 października 2018 roku pisał – „szlachetna idea wychowania dzieci i młodzieży w duchu harcerskim nie miałaby szans na przetrwanie i rozwój, gdyby nie poparcie moralne i finansowe organizacji polonijnych” i że „dla efektywnej realizacji inwestycji konieczna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron”. Ten niezastąpiony redaktor, przyjaciel młodzieży i propagator języka polskiego na obczyźnie uważał, że „inwestowanie w młodzież, to inwestowanie w naszą przyszłośc”! To oni, przyszli liderzy polonijni, w naszym imieniu, będą przekazywać następnym pokoleniom to co jest polskie, co dobre i piękne, i co warto wiedzieć o naszej „starej” i „nowej” ojczyźnie. My, jako obecny Zarząd CPYFS chcemy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy złożyli dotacje na budowę nowego pawilonu dla zuchów na Stanicy Harcerskiej „Kopernik”. Dzięki Waszym szlachetnym sercom z „poparciem finansowym, ten projekt jest coraz blizej realizacji”.

Poniżej przedstawiamy Wszystkim do wglądu listę wpłat na ten cel:

Stanica -Donation for Face II in 2018

 1. Knights of Columbus – $5,000.00
 2. Magda Tomczak Foundation – $5,000.00
 3. Canadian Polish Language and Culture Parent Association – $3,000.00
 4. Friends of Catholic University of Poland – $2,000.00
 5. Piast Dance Grup – $1,500.00
 6. Polish Canadian Society – $900.00
 7. White Eagle Seniors Club – $400.00

 

Stanica – Donation Face II in 2019

 1. Kopernik Polish Heritage Society – $35,000.00
 2. Polish Combatants’ Association Branch NR.6 – $10,000.00
 3. Canadian Polish Language and Culture Parent Association – $5,000.00
 4. Polish Combatants’ Association, Calgary – $5,000.00
 5. Polonia Foundation in Alberta – $5,000.00
 6. Polish Canadian Women’s Society – $5,000.00
 7. Polonia Chór Society – $300.00
 8. Prywatnie (Państwo H.Z. Rybak) – $200.00

 

Jeszcze raz, dziękujemy serdecznie i z całego serca……………

Na prośbę i z upoważnienia wszystkich członków CPYFS obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 4 czerwca br.

Krystyna Dembowska, Harcmistrzyni

Czuwaj!