Strona główna Wydarzenia / Events Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Edmonton

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Edmonton

485

Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach od 25-28 października br. w Edmonton odbyło się szkolenie metodyczne w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Program realizowany był w ramach projektu opracowanego przez KUL, który złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uzyskał akceptację i przychylną ocenę. Koordynatorem Programu w Edmonton była p. Krystyna Dembowska – dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. H. Sienkiewicza.

Proponowany program koncentruje się na zagadnieniu różnic w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego a nauczaniu języka polskiego w polonijnych szkołach sobotnich. Wykłady i ćwiczenia dotyczyły kwestii związanych z metodyką nauczania podsystemów i sprawności, a także wybranych aspektów gramatyki funkcjonalnej języka polskiego oraz nauczania językowo-­literackiego. Dopełnieniem były propozycje gier i zabaw językowych, które mogą być stosowane w nauczaniu języka polskiego na różnych poziomach sprawności językowej [w funkcji ćwiczeń utrwalających, powtórzeniowych i testowych]. Uczestnicy programu zapoznali się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu dzieci i młodzieży, w których kształcenie językowe ma charakter rozwijania sprawności i wiedzy [kompetencje językowe i interkulturowe].

Wykładowczyni z KUL, p. dr Wioletta Próchniak przygotowała materiały dydaktyczne i chętnie dzieliła się swoją wiedzą z zakresu sposobów i metod nauczania języka polskiego za granicą. Podkreślała, że uczyć trzeba funkcjonalnie – tzn. język w użyciu, a nie zasypywać dzieci regułami gramatycznymi, które tak naprawdę niewiele im pomogą. Zachęcała nauczycieli do dalszego samorozwoju i do innowacyjnych sposobów podchodzenia do dwujęzycznych uczniów, co niwatpliwie zaprocentuje w jakości prowadzonych zajęć z dziećmi dla których  język polski jest w tym kraju drugim językiem. Prowadzone szkolenia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestniczących, i z prośbą o kontynuacje szkolenia w przyszłości.

Należy również podkreślić, że polscy nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby nie tylko nauczyć dzieci po polsku, ale również wychować ich w duchu polskim. Pracując z uczniami poza Polską, nauczyciel staje przed szczególnym zadaniem: realizuje program podtrzymywania znajomości języka polskiego i wychowywania ucznia w kulturze polskiej. Działania nauczyciela na obczyźnie, to także wychowawcze wysiłki, aby nauczyć dzieci pielęgnowania polskich tradycji przy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem polonijnym, by nauczyć poznawania i szanowania historii ojczystej, by wykształcić czynną postawę społeczną ucznia i nauczyć go aktywności w środowisku Polaków, i w kontaktach z Polską.

Nauczyciel szkoły polskiej za granicą jest ceniony przez rodziców, uczniów i całe środowisko polskie, nie tylko ze względu na swoje umiejętności merytoryczne i dydaktyczne, ale również ze względu na postawę i umiejętność integrowania środowiska wokół wartości narodowych, języka polskiego – jego działalność rzutuje na postrzeganie naszego kraju.

Dziedzictwo naszego narodu w tym kraju będzie zachowane, jeśli młodzież będzie wychowywana na wartościach, które ocaliły nasz naród w najtrudniejszych momentach historycznych.

Tekst i zdjęcia: Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Slide Show autorstwa Joanne Hliwa-Ostasiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=tV4xJPkaJnY&feature=youtu.be

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.