Strona główna Wydarzenia / Events Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, jako języka obcego

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, jako języka obcego

128

Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach od 26-29 października br. w Edmonton odbyło się szkolenie metodyczne w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Program realizowany był w ramach projektu opracowanego przez KUL, który złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uzyskał akceptację i przychylną ocenę.

Koordynatorem Programu w Edmonton była p. Krystyna Dembowska – dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. H. Sienkiewicza, która jest również wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego na Zachodnią Kanadę.

Wykładowczyni z KUL, p. dr Maria Łaszkiewicz przygotowała materiały dydaktyczne i chętnie dzieliła się swoją wiedzą z zakresu sposobów i metod nauczania języka polskiego za granicą. Wśród zaplanowanych wykładów dominowaly między innymi następujące tematy:

Wpływ fonicznej realizacji języka na sukcesy w nauce polskiego, jako drugiego. Słyszysz, ale czy rozumiesz?

-Dlaczego warto rozwijać w klasach 0-6 sprawność rozumienia ze słuchu?

-Rozwijanie kompetencji gramatycznej w klasach 0-6

Nauka czytania i pisania w klasach najmłodszych

Słowa, słowa, słowa. Jak rozwijać kompetencję leksykalną w najmłodszych klasach? i inne.

Zachęcała nauczycieli do dalszego samorozwoju i do innowacyjnych sposobów podchodzenia do dwujęzycznych uczniów, co niewątpliwie zaprocentuje, w jakości prowadzonych zajęć z dziećmi, dla których  język polski jest w tym kraju drugim językiem. Prowadzone szkolenia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestniczących, i z prośbą o kontynuacje szkolenia w przyszłości

Nauczyciel szkoły polskiej za granicą jest ceniony przez rodziców, uczniów i całe środowisko polskie, nie tylko ze względu na swoje umiejętności merytoryczne i dydaktyczne, ale również ze względu na postawę i umiejętność integrowania środowiska wokół wartości narodowych, języka polskiego – jego działalność rzutuje na postrzeganie naszego kraju pochodzenia.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.