Strona główna Wydarzenia / Events Przedświąteczne spotkanie Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego

Przedświąteczne spotkanie Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego

47

Okres przedświąteczny jest okazją do rożnego rodzaju spotkań podsumowujących mijający rok. Tradycyjnie, takie spotkanie zorganizowało Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie, najstarsza organizacja polonijna w Edmonton, która w roku 2017 będzie obchodzić Jubileusz 90- lecia działalności.

W listopadzie 1927 roku z inicjatywy kilku polskich emigrantów postanowiono utworzyć organizację pod nazwą Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie, którego pierwszym prezesem został Józef Tworek. W obliczu wielkiego głodu polskości wśród pierwszych emigrantów w opracowanym w 1929 roku statucie Towarzystwo położyło nacisk na takie cele jak: pielęgnowanie języka, tradycji, obyczajów, utrzymywanie łączności między Polakami i kultywowanie wzajemnej pomocy. W działalności Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego jednym z celów od początku powstania jest propagowanie idei wychowania przyszłych pokoleń Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i kultury kraju pochodzenia swoich przodków.

Przez blisko 90 lat swej działalności Towarzystwo odgrywa dominującą role w życiu edmontonskiej Polonii, szczególnie w potrzebach związanych z działalnością charytatywną i humanitarną, jak np. organizacja pomocy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej w czasie II wojny światowej a następnie pomoc rodzinom po zakończeniu wojny. W czasie ostatniej fali emigracyjnej z Polski, w latach 80-tych, Towarzystwo gwarantowało przyjazd ponad stu emigrantom, uchodźcom z Polski, starającym się o pozwolenie wjazdu do Kanady.

Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie zachowało ciągłość rozwoju mimo ciężkich lat kryzysu ekonomicznego w pierwszej dekadzie, mimo wojny która często przecinała więzy ludzkie i wbrew apatii, która okresowo wkradała się w wewnętrzne życie organizacji. W historii Towarzystwa widoczne jest zmaganie się emigrantów o ocalenie tożsamości narodowej i zachowanie miłości do kraju pochodzenia, a także obrona Polaków przed wynarodowieniem.      

W dniu 11 grudnia 2016 r., pomimo typowo zimowej aury i niskiej temperatury w spotkaniu świątecznym w Domu Polskim wzięło udział wielu członków i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie: John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie, księża z polskich parafii, siostry służebniczki NMP i harcerze. Spotkanie uświetniły również swoim występem dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej im. H. Sienkiewicza pod dyrekcją p. Wioletty Stryjskiej, prezentując Bożonarodzeniową poezję, śpiewając kolędy i grając na instrumencie. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i otrzymały upominki świąteczne.

Uroczystą kolację poprzedziło wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, były również osobne życzenia od przedstawicieli organizacji polonijnych. Spotkanie przebiegało w milej i typowo rodzinnej atmosferze, wyczuwało się przedświąteczny nastrój serdeczności i koleżeńskości

Na zakończenie do wszystkich uczestników spotkania przemówiła Lila Futerska p. prezes Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego , która podziękował za tak liczne przybycie, podziękowała za prace społeczną w mijającym roku i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Spotkanie zakończono wzajemnymi życzeniami i śpiewaniem kolęd z poczuciem dobrze wypełnionych zadań.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.