Strona główna Wydarzenia / Events Nagroda za dobre wyniki w nauce.

Nagroda za dobre wyniki w nauce.

266

Ośmiu absolwentów 12 klasy z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Jana Pawla II, ze szkoły Austin O’Brien w Edmonton, otrzymało nagrody pieniężne od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr. 6 w Edmonton za wybitne osiągniecia w nauce.
Na miesięcznym zebraniu SPK w dniu 17 października br. nagrody otrzymali:
Ilona Kaliszuk, Paulina Reducha, Monika Zarzycki, Aleksandra Osuch, Pamela Gutowski, Aurelia Kowalczek, Ala Zadora i Robert Charubin.
Spośród wszystkich nagrodzonych studentów, którzy otrzymali w dowód uznania 100 dolarów, miano najlepszej uczennicy uzyskała Ilona Kaliszuk, otrzymując nagrodę 750 dolarów za osiągniecie najlepszych wyników w programie licealnym (High School ) i 250 dolarów za najlepsze wyniki w nauce języka polskiego.
W czasie uroczystości przyznawania nagród obecni byli nauczyciele: Jason Moss, Teresa Kiryluk i Patrycja Sacawa.
Polski Dwujęzyczny Program im Jana Pawła II powstał w 1984 roku, dzięki wielkiemu wysiłkowi edmontonskiej Polonii. W 2004 r. został powiększony do klasy 9, a w roku 2009 poczyniono starania o dodanie do programu klas licealnych, który został pozytywnie zatwierdzony przez Kuratorium Szkol Katolickich w Edmontonie .
Program szkoły podstawowej i gimnazjalnej Angielsko Polskiego Programu Szkolnego im. Jana Pawła II znajduje się w szkole św. Bazylego, 10210-115 Avenue , a następnie jest kontynuowany w szkole Austin O’Brien w 6110- 95 Avenue, w dzielnicy Ottewell .
Nagrodzeni uczniowie są pierwszymi absolwentami klasy licealnej w tym Programie.
Edmonton jest jedynym miastem w Kanadzie, a może i w całej Ameryce Północnej, gdzie istnieje dwujęzyczny, całotygodniowy angielsko-polski program nauczania w pełnym wymiarze godzin, utrzymywany z funduszy publicznych w katolickim systemie nauczania.
Gratulacje dla nagrodzonych absolwentów, nauczycieli, rodziców i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kandzie Koło Nr 6 w Edmonton.

tekst i fotografie: Zygmunt Cynar

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/