Strona główna Wydarzenia / Events Jubileuszowa 100. Pielgrzymka Polonii w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jubileuszowa 100. Pielgrzymka Polonii w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

114

Ponad 5 tys. wiernych zgromadziła 100. Jubileuszowa Pielgrzymka z Diecezji Edmontońskiej do Groty w Skaro.

Jak co roku, tysiące uczestników uroczystości przybyło do Groty na dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski i modlitwę, a tym samym na oddanie hołdu pionierom, którzy zmienili oblicze tej ziemi. Dziękowali tam Bogu za trud ofiarnej pracy polskich pionierów, którzy siekierą karczowali lasy, by teraz mogły szumieć tu łany złocistej pszenicy i paść się stada bydła:, którzy też przekazywali skarb wiary i mowę ojczystą swoim dzieciom i wnukom.

Uroczystość przypomina również, że od samego początku przybycia naszych pionierów – polskich osadników, polscy misjonarze i polscy kapłani diecezjalni otaczali ich opieką duszpasterską, odwiedzając ich i dodając otuchy w tych trudnych początkach, by nie stracili nie tylko skarbu wiary na tej obcej, choć gościnnej ziemi, ale by też przekazali dzieciom i wnukom mowę ojczystą i kulturę polską, która wyrosła na glebie chrześcijaństwa. Organizowali, więc nie tylko parafie polskie, ale zakładali też biblioteki i organizacje..

Śp. o. Antoni Sylla, OMI, jeden z budowniczych Groty powiedział w późnych swoich latach: „Uczynili to, aby podziękować Opatrzności Bożej za dar lepszego życia. Wierzyli oni, że kierował nimi Bóg i opieka Matki Bożej. Jestem szczęśliwy, że zrobiłem, co tylko mogłem, aby dopomóc tutaj Polakom zachować ich tradycje religijne i kulturalne. Robiłem to wszystko dla chwały Bożej. Pamiętam wszystkie radości i smutki mojej sześćdziesięcioletniej służby, i musze przyznać, że było więcej radości niż smutku”.

Arcybiskup Richard Smith w swojej homilii podczas uroczystej Mszy ogłosił, że w geście poświęcenia i oddania się Matce Bożej w jej ochronie i miłości wyznaczył Skaro, jako oficjalne Sanktuarium Maryjne w Archidiecezji Edmonton. Wyraził też uznanie Polskim Pionierom mówiąc tymi słowami: “Nic nie było dla nich cenniejsze niż ich wiara, nic ważniejszego niż pozostawanie wiernym Panu i naukom Kościoła” – powiedział”. Aby pomóc im w życiu z wiarą, wiedzieli, że zawsze mogą zwrócić się do Maryi z pomocą modlitwy i być spokojni o jej macierzyńską miłość”

Arcybiskup zakończył tym słowami „Dziś wieczorem dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za dar i przykład Matki Bożej, a szczególnie za nadzieję, jaką czerpiemy z Jej chwalebnego Wniebowzięcia do nieba. Dziękujemy Bogu także za pionierów, którzy 100 lat temu zbudowali tę świątynię. Niech ich przykład zainspiruje nas do wierności naszemu Panu i Jego Kościołowi pod przewodnictwem i natchnieniem Maryi, Matki Bożej “.

Przed Mszą św. Arcybiskup Smith w obecności Dawida Motiuka, biskupa ukraińskiej eparchii katolickiej w Edmonton i wielu innych księży  poświecił nowo wybudowany Maryjny Ogród Różańcowy, który znajduje się obok Groty.

Tradycyjnie po zakończonej Mszy ruszyła procesja wiodącą na szczyt Groty, do stóp Krzyża. Pielgrzymi pozostawiali w czasie tej drogi płonące świece, wtykając pomiędzy kamienie Groty, które sto lat temu układały ręce pierwszych polskich emigrantów.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.