Strona główna Wydarzenia / Events Dzień Pamięci 2016

Dzień Pamięci 2016

82

W dniu 11 listopada br. tysiące mieszkańców Edmonton wzięło udział w uroczystościach Dnia Pamięci, które odbyły się w rożnych częściach miasta. Największa uroczystość, jak co roku, miała miejsce w Pawilonie Sportowym „Butterdome” Uniwersytetu Alberty. Tysiące ludzi przyszło oddać hołd tym wszystkim, którzy poświecili swe życie w walce o niepodległość, godność człowieka i wolność narodu.

Polscy Weterani II wojny światowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr. 6 w Edmonton oraz w Towarzystwie Polskich Weteranów biorą udział w uroczystościach Dnia Pamięci od wielu lat, od chwili przyjazdu do Kanady. Jest to dzień uczczenia pamięci żołnierzy poległych na wszystkich frontach, współtowarzyszy broni.

Wielu polskich żołnierzy, partyzantów leży w nieznanej, obcej ziemi, bez krzyża, daleko od Ojczyzny. Nikt nie odnajdzie ich grobów w dalekiej i rozległej Syberii. Chylimy czoła za Ich poświecenie i ofiarę życia. Niech pamięć o Nich wśród żywych pozostanie na zawsze.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci w Domu Polskim w Edmonton zaszczycili swą obecnością: John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie i przedstawiciele Kanadyjskich Sil Zbrojnych z Garnizonu Edmonton.

Dla nas Polaków 11 listopada jest rocznicą odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa, i jako dzień związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości. W połączeniu z kanadyjskim Dniem Pamięci dzień ten czcimy jako rocznicę odrodzenia Polski po 123 latach niewoli.

Po odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i Kanady i okolicznościowych przemówieniach odbyła się ceremonia składania wieńców przez przedstawicieli organizacji polonijnych, uczniów i harcerzy. Na zakończenie uroczystości odbyła się tradycyjna defilada oddziałów wojskowych, kombatantów, harcerzy, zuchów, Rycerzy Kolumba.

Po defiladzie w Domu Polskim miał miejsce – jak co roku – żołnierski obiad, przy którym nie zabrakło wspomnień..

Rocznica odzyskania niepodległości to dzień dziękczynienia za dar wolności, za to że mogę nazywać się Polakiem. Z tej okazji pogłębiajmy w sobie, wśród młodzieży, i w swoim otoczeniu ducha zdrowego patriotyzmu, poszanowania narodowej kultury, historii i dumy z tego co polskie.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.