Strona główna Wydarzenia / Events Bankiet z okazji Jubileuszu 30-lecia Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego w Edmonton

Bankiet z okazji Jubileuszu 30-lecia Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego w Edmonton

303

30 lat temu,  to co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Wiele osób posiadało wtedy wizję i  konsekwentnie wierzyło w osiągnięcie  zamierzonego celu, którym było utworzenia szkoły o profilu dwujęzycznym, gdzie dzieci oprócz nauki języka angielskiego mogłyby się równolegle uczyć poprawnej mowy kraju pochodzenia ich rodziców czy dziadków. Program, który zapewniałby uczenie prawidłowej wymowy i ciągłego wzbogacania słownika do takich granic, aby przyczyniło się do łatwości posługiwania się językiem. Dzięki wysiłkowi wielu ludzi powstał w Edmonton Angielsko – Polski Program Szkolny im. św. Jana Pawła II, w katolickim systemie edukacyjnym, i w pełnym wymiarze godzin, gdzie stworzono pozytywne warunki do nauki dwóch języków – angielskiego i polskiego, a także religii, kultury, tradycji narodu i historii  kraju pochodzenia.

 Jedną z tych osób była ś. p. pani Maria Ziemkiewicz-Sava, która z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia Programu, nie ukrywając łez radości miedzy innymi powiedziała te słowa.

 „20 lat temu, kiedy usilnie zabiegałam o utworzenie polskiego programu szkolnego marzyłam o dniu takim jak dzisiaj. Marzenie moje się spełniło! Dzisiaj dziękuję serdecznie tym rodzicom, którzy zaufali nam, że potrafimy stworzyć coś wartościowego. Dziękuję tym wszystkim, którzy nam pomagali, pracując w Komitecie Rodzicielskim, spędzając wiele godzin, dni, miesięcy i nawet lat. Dziękuję nauczycielom za podwójny trud uczenia w programie dwujęzycznym. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w szkołach wyższych i w życiu zawodowym. Mamy naprawdę powód do celebrowania i dumy. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mieszkamy w kraju, w którym możemy pielęgnować i propagować nasza polską kulturę. Nasz szkoła im. Jana Pawła II to taka oaza polskości”

18 kwietnia br. był dużym wydarzeniem w dziejach i rozwoju szkolnictwa polskiego w tej części Kanady. Przy wypełnionej sali Domu Polskiego w Edmonton odbył się uroczysty Bankiet z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. św. Jana Pawła II, jedynej tego rodzaju polskiej placówki oświatowej na kontynencie amerykańskim.

Wśród uczestników tego wyjątkowego wieczoru byli zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji polonijnych, polonijne duchowieństwo, obecni i byli nauczyciele, absolwenci szkoły, rodzice i sympatycy. Wśród dostojnych gości byli: „Edmonton Catholic School Trustees”, John Szumlas konsul honorowy RP w Edmonton, Teresa Szlamp-Fryga prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta.

Uroczystość jubileuszowa było znakomitą okazją do wyrażenia  uznania i wdzięczności tym, którzy stworzyli ten Program Szkolny, i którzy troszczą się o jego pomyślność każdego dnia.  Na sali wyczuwało się atmosferę radości i dumy  oraz poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Życzeniom Jubileuszowym na ręce Pani Izabelli Bereznickiej-Common, obecnej przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego  programu szkolnego  nie było końca.

John Szumlas Konsul Honorowy RP w Edmonton, przekazał gratulacje i życzenia  w imieniu własnym i Rządu RP. Składali gratulacje przedstawiciele organizacji polonijnych, dyrektorzy Szkół Sobotnich  im. H. Sienkiewicza i Marii Chrzanowskiej. Składano gratulacje i wiele życzeń na dalszą działalność. Wielu mówców na bankiecie podkreślało ważność tej unikalnej polskiej placówki oświatowej poza granicami Polski. Jubileuszową uroczystość  licznie zaszczycili swoją obecnością absolwenci Programu, co świadczy o dobrych wspomnieniach z lat szkolnych.

Małgorzata Makulska i Karolina Witkowska absolwentki Programu, a obecnie nauczycielki z polskiego grona pedagogicznego Programu wystąpiły w roli mistrzów ceremonii i prowadziły tę uroczystość w dwóch językach – angielskim i polskim.

Na zakończenie części oficjalnej przyszedł czas na toast, który wniosła pani Izabella Bereznicka-Common tym słowami „Chciałabym wznieść toast za wszystkich, którzy stworzyli ten Program i którzy tworzą go codziennie: za nauczycieli, rodziców, babcie i dziadków, duchowieństwo, członków Komitetu Rodzicielskiego, organizacje polonijne i wszystkich przyjaciół naszego całodziennego Programu szkolnego.

Wam wszystkim pragnę serdecznie podziękować za Waszą troskę o miejsce, w którym kształci się i wychowuje dzieci w duchu wiary katolickiej i polskości. Sto lat i na zdrowie”

W części artystycznej publiczność mogła podziwiać mistrzowskie popisy w tańcu klasycznym w wykonaniu Arianny Pyszniak, obecnej ucznicy Programu wraz z jej partnerem Maximilianem Stryjskim, którzy sa  aktualnymi Mistrzami Kanady.

Część artystyczną zakończył występ Zespołu Tanecznego „Polonez”

Bankiet był również okazją, aby podziękować i przekazać wyrazy uznania byłym i obecnym nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za ich trud i wysiłek włożony w wychowanie młodzieży polonijnej.

Jubileuszową uroczystość zakończono zabawą taneczną.

 Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.