Strona główna Wydarzenia / Events 97 Pielgrzymka do Skaro

97 Pielgrzymka do Skaro

258

Skaro to miejscowość, którą trudno odszukać na mapie lub turystycznych przewodnikach w Albercie. Dlaczego więc ta mała miejscowość na północny wschód od Edmonton stała się miejscem dorocznych pielgrzymek od blisko 100 lat? W tym roku do Skaro wyruszy już 97 pielgrzymka. Ludzie wiary od wieków pielgrzymują do miejsc świętych. Obok katolików — w Lourdes, Fatimie, La Sallette, Jerozolimie, polskiej Częstochowie można spotkać wielu innych chrześcijan. Marzeniem i obowiązkiem każdego muzułmanina jest odwiedzenie Mekki. Choć modlić się trzeba zawsze i wszędzie, w tych szczególnych miejscach zwanych sanktuariami można czuć się bliżej swego Stwórcy. W Albercie mamy też swoje miejsce religijnych spotkań — SKARO, z grotą, jaka przypomina nam i Lourdes, i pielgrzymki na Jasną Górę. Na otwartym polu przed Grotą w Skaro możemy wnieść ku niebu wspólny śpiew, a procesja o zmroku ze świecami, wokół Groty —jednoczy nas z całym katolickim światem w oddaniu czci Bogu i Jego Wniebowziętej NMP.

Grota w Skaro wybudowana została w roku 1919 przez emigrantów, głownie z Galicji, to oni pod duchowym przewodnictwem misjonarza ojca Antoniego Sylli, OMI, i z pomocą ks. Roux  wybudowali w osadzie Skaro grotę na wzór Groty z Lourdes. Uczynili to, aby podziękować Opatrzności Bożej za dar lepszego życia. Wierzyli oni, że kierował nimi Bóg i opieka Matki Bożej. Wybudowali Grotę jako znak przymierza dla wszystkich emigrantów, by im przypominała „stary” kraj i „stary” kontynent.

Pierwsi polscy pionierzy przybyli tutaj już w roku 1897. Byli nimi Wawrzyniec Myrczak, Mateusz Malica i Jan Wachowicz. O. Antoni Sylla — polski misjonarz, OMI, urodził się w Wielopolu na Śląsku (pod zaborem pruskim) w r. 1881. W wikariacie zwanym wówczas albertańskim rozpoczął pracę misyjną w r. 1909 w wieku lat 28. Kanada liczyła wtedy tylko 5 milionów mieszkańców. W ciągu 3 następnych lat liczba ta wzrosła o 3 miliony imigrantów, głównie Polaków i Ukraińców z zaboru austriackiego i rosyjskiego.

14 sierpnia 2015 r. odbędzie się doroczna, 97 pielgrzymka do Groty w Skaro. W tym dniu w Kościele katolickim wierni zaczynają obchodzić przypadające na 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku, tysiące uczestników uroczystości przybędzie do Groty na dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski i modlitwę, a tym samym na oddanie hołdu pionierom, którzy zmienili oblicze tej ziemi. Dziękować tam Bogu za trud ofiarnej pracy polskich osadników, którzy siekierą karczowali lasy, by teraz mogły szumieć tu łany złocistej pszenicy i paść się stada bydła: którzy też przekazywali skarb wiary i mowę ojczystą swoim dzieciom i wnukom.

Uroczystość przypomina również, że od samego początku przybycia naszych pionierów – polskich osadników, polscy misjonarze i polscy kapłani diecezjalni otaczali ich opieką duszpasterską, odwiedzając ich i dodając otuchy w tych trudnych początkach, by nie stracili nie tylko skarbu wiary na tej obcej, choć gościnnej ziemi, ale by też przekazali dzieciom i wnukom mowę ojczystą i kulturę polską wyrosłą na glebie chrześcijaństwa. Organizowali więc nie tylko parafie polskie, ale zakładali też biblioteki i organizacje. I tę służbę ludowi polskiemu na tej albertańskiej ziemi księża polscy pełnią do dzisiaj.

Procesje wokół Groty w połowie sierpnia stały się świętem religijnym, obchodzonym po dziś dzień przez tysiące katolickich pielgrzymów z Alberty i innych części Kanady, których z każdym rokiem przybywa coraz więcej. Każdego roku stają z modlitwą przed obliczem Matki Bożej w Grocie, którą z wielkim trudem zbudowali ich ojcowie i dziadkowie. Wartości, które pionierzy przywieźli z kraju ojczystego przekazali dzieciom i wnukom, którzy je pielęgnują i rozwijają pod dzień dzisiejszy.

Bez Boga i wiary trudno być dobrym Polakiem — mawiali nasi przodkowie, polscy pionierzy w Albercie. I szli, zbierali się tam na doroczny odpust i modlili, czasem w deszczu, czasem w spiekocie.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Pielgrzymka do Skaro: w piątek, 14 sierpnia 2015 r.

Autobus do Skaro – 14 sierpnia o godz. 17:00 sprzed kościoła Różańca św. Bilety: $10 od osoby można nabyć w biurze parafialnym kościoła Różańca św. (ograniczona liczba biletów).Program w Skaro: – piątek godz. 18:30 spowiedź, 19:00 różaniec, 19:30 nieszpory po polsku, 20:00 Msza św. przy grocie i procesja Eucharystyczna po Mszy św.

15 sierpnia godz. 10:00 Msza św. z Sakramentem dla chorych i procesja.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.