Strona główna Wydarzenia / Events 25 lat Działalności Koła Przyjaciół Misji w parafii MBKP

25 lat Działalności Koła Przyjaciół Misji w parafii MBKP

857

Po powstaniu parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton, w roku 1993 wyszła inicjatywa zawiązania przy parafii Koła Przyjaciół Misji. Pomysł został podchwycony i już wkrótce odbyło się założycielskie spotkanie Koła, któremu przewodniczyła świętej pamięci Irena Kostecka pod duchową opieką ks. Mieczysława Fidyki. Spotkali się w nim młodzi i starsi. Członkowie Koła przyjaciół Misji uważają, że każda wspólnota ma coś, czym może ubogacić innych, a równocześnie sama w inny sposób otrzymuje ubogacenie. „Uzdrawiającą moc znajduje w pomaganiu innym”
Członkowie Koła czynią wiele wspaniałych rzeczy dla najuboższych, postępując zgodnie z nauką Chrystusa, który wzywa człowieka do niesienia pomocy, szerzenia kultury ducha oraz do miłości bliźniego.
W sobotę 3 lutego 2018 r. Koło Przyjaciół Misji działające w parafii Matki Bożej Królowej Polski uroczyście obchodziło Jubileusz 25-lecia działalności. O godz. 11. w kościele MBKP odprawiona została Msza św. w intencji Misji Katolickich na świecie i ludzi wspierających misje. Uroczystość jubileuszową zaszczycił swoją obecnością ks. Adam Filas OMI, Moderator Misji w Prowincji Assumption Misjonarzy Oblatów w Kanadzie, ks. Łukasz Zając OMI, przyjechał z dalekiej Arktyki- Nunavut, Diecezja Churchill Hudson Bay. Mszę świętą, odprawianą przez ks. Adama Filasa koncelebrowali również: ks. Ignacy Warias OMI, ks. Władysław Karciarz OMI, ks. Mieczysław Burdzy OMI i ks. Marcin Mironiuk OMI.
W wygłoszonej homilii ks. Filas wyraził uznanie i podziękował Kołu Przyjaciół Misji pod przewodnictwem p. Elżbiety Banach za dar serca na rzecz misji, wspierając duchowo i finansowo około 30 misjonarzy na całym świecie. W ostatnich 10 latach z wyprzedaży pieczywa i ofiar pieniężnych parafian Koło wysłało 300 tys. dolarów do tych najbardziej potrzebujących. Zapewnił, że działalność misyjna Koła zawsze spotyka się z dużą wdzięcznością i modlitwą.

Uroczysty Bankiet po Mszy św. był idealną okazją, aby podziękować sobie wzajemnie za trud i wysiłek włożony we wspólną pracę całej parafii na rzecz misji..
Działalność Koła Przyjaciół Misji pod troskliwą opieką jego założycielki śp. Ireny Kosteckiej a obecnie pod opieką p. Elżbiety Banach rozsławia imię tej parafii niemal na wszystkie kontynenty. Wspiera misje nie tylko finansowo, ale również modlitwą.
Koło otrzymuje wiele listów od misjonarzy z różnych zakątków świata z wyrazami głębokiej wdzięczności za okazaną pomoc.
Praca misyjna, to nie tylko pogłębianie wiary i wartości, ale też podnoszenie stopy życiowej w każdej dziedzinie życia wśród tych najbardziej ubogich. Nawet niewielka suma pieniędzy wysłana biednym w krajach Trzeciego Świata pozwala zaspokoić wiele ich życiowych potrzeb.
Misjonarze potrzebują wsparcia przez modlitwę i ofiary materialne. Media przekazują nam obraz nędzy, głodu i cierpienia w krajach Trzeciego Świata. Czujemy się jakby  współodpowiedzialni za mnożące się objawy niesprawiedliwości. Świat wydaje się zapominać, że na nic nie przydadzą się wielkie reformy, jeśli są one okupione krwią i przemocą. Członkowie Koła Przyjaciół Misji przy parafii MBKP chcą współpracować z misjonarzami, bo z takiej współpracy korzystają wszyscy, a najbardziej ubodzy i dzieci. Każdy misjonarz, który prosi o pomoc finansową nigdy nie odszedł bez pomocy od Kola Przyjaciół Misji.

”Każdy człowiek powinien mieć swój udział w działalności misyjnej Kościoła – i to nie tylko przez pomoc materialną czy pomoc duchową, lecz poprzez świadectwo swojego życia – powiedział kiedyś jeden z młodych ludzi na lamach naszej lokalnej gazety.

Z okazji wspaniałego jubileuszu 25-lecia Koła Przyjaciół  Misji składamy gratulacje i serdeczne życzenia wielu kolejnych lat pełnych sukcesów w czynieniu dobra.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.