Strona główna Wydarzenia / Events 19 lutego obchodzimy Dzień Rodziny

19 lutego obchodzimy Dzień Rodziny

179

W dniu 19 lutego w Albercie i innych prowincjach Kanady obchodzi się Dzień Rodziny, i o tym dniu warto rozmawiać. W Kanadzie po raz pierwszy obchodzono ten dzień w naszej prowincji Alberta w 1990 roku. W roku 1989 ówczesny premier Alberty Don Getty po intensywnej debacie zdołał przekonać parlamentarzystów, że Dzień Rodziny to bardzo ważny dzień dla społeczności w naszej Prowincji.
Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na szczególną rolę rodziny, jako podstawowej komórki społecznej oraz na zagadnienia związane z problemami rodziny. Z badań wielu ekspertów zajmujących się sprawami rodziny dowiadujemy się, że współczesna rodzina znajduje się w sytuacji kryzysu. Kryzys rodziny to najpierw kryzys małżeństwa. Epidemia rozwodów w dzisiejszym społeczeństwie jest groźniejsza niż różne epidemie atakujące ciało ludzkie.
Według statystyk, co trzecie polskie małżeństwo kończy się rozwodem. Poza Europą do krajów, w których stosunkowo dużo małżeństw kończy się rozwodami należą: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Japonia. Z danych opublikowanych w 2008 roku wynika, że w Kanadzie 43,1 proc. małżeństw kończy się rozwodem przed złotymi godami.
Rozwody niszczą to jedyne, niezastąpione środowisko rodzinne. Pierwszym, naturalnym i podstawowym środowiskiem każdego dziecka wpływającym na jego wielostronny rozwój, a także i społeczny jest rodzina. Człowiek potrzebuje miłości i życzliwości w swym życiu. Rodzina ma wielkie zadanie do spełnienia. Ma wychować dzieci dla siebie i dla społeczeństwa. Żadne zakłady społeczne czy państwowe nie zastąpią dzieciom naturalnej, zdrowej moralnie rodziny. W rodzinie ma się dowiedzieć, co jest dobre a co złe, ma się nauczyć spełniać dobre uczynki a unikać złych rzeczy.
Rodzina to szkoła wychowania społecznego, zwłaszcza rodzina o większej liczbie dzieci. Coraz mniej takich rodzin, gdzie żyją pod jednym dachem rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki. W ramach szerszej grupy rodzinnej tak pojęta rodzina dawała więcej okazji do wychowania społecznego niż mini rodzina złożona tylko z rodziców i dzieci. Dawała też więcej możliwości do wzajemnej pomocy w wychowaniu dzieci czy pielęgnacji chorych i starców. Dziś najczęściej starych rodziców umieszcza się w domu starców.
Chociaż rodzina potrzebuje specjalnej intymności życia i suwerenności, nie może być całkowicie zamknięta dla drugich, dla innych rodzin. Rodziny mają wiele wspólnych interesów, by łączyć się w rodzinę rodzin np. w dziedzinie wychowania, szkolnictwa, programów szkolnych, spraw ekonomicznych, wspólnych rozrywek i rekreacji oraz środków masowego przekazu. Rodziny muszą zdawać sobie sprawę ze złych skutków gier komputerowych czy filmów wyświetlanych w kinach lub w telewizji zawierających pochwalę zła moralnego. Programy takie szerzą zło powoli i niepostrzeżenie, wsiąkają kropla po kropli w umysły ludzkie, a wywierają wielce ujemny wpływ na wychowanie młodzieży. Należy położyć zdecydowany kres wulgaryzacji życia codziennego, wyrażającej się nie tylko w przekleństwach, ale również w przestępczości i przemocy, a jest to osiągalne tylko w zdrowej, zjednoczonej i społecznie zaangażowanej rodzinie. Należy przywrócić młodzieży szczerość, uczciwość, obowiązkowość, szacunek i poczucie własnej godności. Dobrze spełniony obowiązek w dobrej rodzinie daje więcej szczęścia niż osiągnięcie jakichś egoistycznych celów.
Rodziny polskie były źródłem mocy hartu, braterstwa i przetrwania w ciągu okrutnej okupacji niemieckiej. Zdrowa chrześcijańska polska rodzina i teraz jest jak gdyby schronem i twierdzą polskiego ducha, narodowej tradycji i Wiary.
Obecnie znajdujemy się na niebezpiecznym zakręcie dziejowym. Żyjemy w epoce gwałtownych przemian społecznych i ekonomicznych. Wielkiego postępu technicznego, zamętu myślowego i tragicznego zaniku wartości. Wielu rozsądnych ludzi szuka sposobów rozwiązania problemu „moralności współczesnego społeczeństwa”
W tych to skomplikowanych warunkach i okolicznościach potrzebna jest bardzo wnikliwa analiza rzeczywistości i równocześnie przedstawianie ideału rodziny oraz wskazanie środków do jej odnowy.
„Przyszłość ludzkości przebiega przez rodzinę” stwierdził Ojciec Święty Jan Paweł II, bo wszystko to, co czynimy w przekonaniu, że jest dobre w naszej rodzinie będzie równocześnie działaniem na rzecz lepszego świata.

Happy Family Day 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.