Strona główna Wydarzenia / Events XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Ameryki Północnej

XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Ameryki Północnej

268

“Na XVI Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Ameryki Północnej, który odbył się 27 – 30 maja 2022 roku w Toronto, szkolnictwo polonijne z Edmonton reprezentowały Małgorzata Hatfield i Agata Guzik z Polskiej Szkoly im. Marii Chrzanowskiej oraz grono nauczycieli; Barbara Naletilich, Sylwia Pozorek, Monika Jurkiewicz, Magdalena Miklas oraz członkowie komitetu rodzicielskiego; Małgorzata Miączyńska, Helena Rybak i Wojtek Przewłocki z Krystyną Dembowską na czele z Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza.

Wszyscy delegaci z Edmonton dziękują serdecznie Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie za zorganizowanie tego “niezwykle ważnego dla polonijnego szkolnictwa wydarzenia”.

Był to pierwszy tego typu zjazd w Kanadzie!

/Barbara Naletilich 

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/