Strona główna Wydarzenia / Events W trosce o młode pokolenie, zbudujmy plac zabaw

W trosce o młode pokolenie, zbudujmy plac zabaw

184

 W tym roku z satysfakcją i radoścą będziemy obchodzić 150-lecie Kanady. Naszym głównym motywem obchodów jest przekazanie Kanadzie słów uznania za jej przychylność w stosunku do nas Polaków, ale również przekazanie słów uznania tym, którzy mimo osobistych trudności, z wielkim oddaniem poświecili wiele osobistego czasu i energii w propagowaniu polskości z dala od kraju ojczystego. Dziś możemy pochwalić się imponującym dorobkiem duchowym i materialnym polskiej społeczności w Albercie i całej Kanadzie, który jest harmonijnym dziełem wszystkich generacji polskich emigrantów.

Nie ustajemy w naszych wysiłkach zmierzających do budowania lepszej przyszłości w tym kraju i podejmujemy nowe wyzwania. W tym roku wraz z obchodami 150- lecia Kanady będziemy obchodzić nasze polonijne rocznice, wśród których są między innymi: 90-lecie Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, 70-lecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Kolo Nr 6 w Edmonton i 40-lecie istnienia dwujęzycznego akredytowanego i licencjonowanego przedszkola SISEM.

SISEM to w naszym mieście nowoczesne, niekomercyjne przedszkole, które wyjątkowo i wzorowo prowadzą Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Przedszkole zapewnia doskonałą opiekę dla 53 dzieci w wieku od 19 miesięcy do 6 lat, pochodzących ze wszystkich grup etnicznych i wyznań. Wielu z nas przypomina sobie, jak w 1972 roku przybyło do Edmonton pięć sióstr w odpowiedzi na prośbę Ojca Stanisława Wachowicza i edmontońskiego arcybiskupa Antoniego Jordana. Obecnie jedenaście Sióstr Slużebniczek w Edmonton od 45 lat znakomicie służy społeczności w wielu przedsięwzięciach, czy jest to prowadzenie wspaniale funkcjonującego przedszkola SISEM, jako nauczycielki w szkołach, pomoc dla osób starszych i chorych, zapewniając jednocześnie edukację religijną i duchowe wsparcie dla wspólnoty kościelnej.

Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny zostały założone 167 lat temu przez bł. Edmunda Bojanowskiego, który był świadkiem wielkiej epidemii cholery na obszarze Polski, pozostawjacej po sobie wielką liczbę osieroconych dzieci. Bł. Edmund Bojanowski widząc chore i zaniedbane dzieci dostrzegł potrzebę opieki, ale wiedział, że nie może zrobić tego sam. Jego modlitwy zostały wysłuchane, gdy trzy kobiety zgłosiły się, i to dało początek nowemu zgromadzeniu sióstr zakonnych. Siostry uruchomiły ochronki, które ostatecznie stały się przedszkolami. Dzisiaj w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny służy osiemset sióstr. Oprócz Polski i Kanady mają one swoje domy w Kamerunie, Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach, Słowacji, na Ukrainie i Białorusi.

W swojej działalności wychowawczej w przedszkolu SISEM w Edmonton siostry zauważyły potrzebę większego rozwoju dzieci w aspekcie aktywności fizycznej. Jest naukowo udowodnione, ze aktywność ruchowa odgrywa szczególnie istotną rolę w procesie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, uwidacznia się w całokształcie przebiegu rozwojowego, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. Siostry zaobserwowały, że obecny niewielki plac zabaw nie całkowicie zaspokaja potrzeby rozwojowe dziecka. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiły, że trzeba powiększyć plac zabaw dla dzieci o nowe elementy. W tym celu nabyły parcelę obok przedszkola z zamiarem przeznaczenia tego miejsca na plac zabaw, również z myślą, aby nowy, bezpiecznie urządzony i kolorowy plac zabaw był gotowy na 40-lecie ich wychowawczej działalności, a tym samym uczcić ten znaczący Jubileusz. Dzięki modlitwie i poświęceniu plac został zakupiony, w pełni spłacony i konieczne warunki zabudowy z pozwoleniem na budowę i zagospodarowanie terenu zostały zabezpieczone, zakupiono również większość urządzeń niezbędnych na wyposażenie placu zabaw.

Jedyną przeszkodą w realizacji tego ambitnego projektu jest brak środków finansowych niezbędnych do wykończenia placu zabaw. Szacowany koszt projektu wynosi około $ 910.000. Same siostry wyłożyły już ponad $ 400,000 poprzez zakup parceli, $ 340,000 i nabycie w miarę pojawiania się w wyprzedaży potrzebnego wyposażenia placów zabaw na sumę $ 60.000, które obecnie jest przechowane w magazynie.

Na pomoc siostrom do osiągnięcia zamierzonego celu zebrała się mała grupa ochotników, ktorej misją jest zebranie pozostałych $ 510.000, tak żeby w tym roku 40-lecia, plac zabaw mógł być wykończony i dzieci miały wyjątkowy teren do zabawy na wolnym powietrzu.

Zarząd rozbudowy placu zabaw, w skład którego wchodzą między innymi znane nam osoby, jak: siostra Natalia Kiełtyka, John Szumlas Konsul Honorowy RP w Edmonton, Allan Wachowich, emerytowany prezes Sadu Najwyższego w Albercie i Maryla Hasek, zwrócił się do organizacji polonijnych, rządu wszystkich szczebli, prywatnych fundacji, osób indywidualnych i firm korporacyjnych z prośbą o pomoc finansową na rozbudowę placu zabaw.

SISEM Daycare Centre Society jest zarejestrowane jako federalna organizacja charytatywna i z przyjemnością wystawi formalne pokwitowanie podatkowe za każdą hojną dotację.

Organizacje, które dysponują przychodami z kasyn, mogą przeznaczyć pieniądze na ten projekt zgodnie z pozwoleniem AGLC (Alberta Gaming and Liquor Commission), ktore formalnie zatwierdziło projekt, „jako upoważniony do wykorzystania środków pozyskanych” (Approved Use of Proceeds). Nawet najmniejsza dotacja będzie bardzo mile widziana. W dowód wdzięczności za pomoc finansową każda organizacja, fundacja, firma korporacyjna i osoba indywidualna będzie uznana za wartościowego partnera tego polonijnego projektu i umieszczona na Ścianie Honoru. Zakończenie budowy placu zabaw i uroczyste otwarcie jest przewidziane na dzień 10 września 2017 r. po Mszy św. w kościele Różańca Świętego.

Po więcej informacji o projekcie i dotacjach można skontakować się z Johnem Szumlasem, przewodniczącym kampanii zbiórkowej: Email: john.szumlas@aagi.ca lub Tel: 780-940-0177.

Dotacje prosi się o przekazanie na niżej podany adres:

SISEM Daycare Centre Society, 11435 106 Street, NW Edmonton, Alberta T5G 2P8

Pierwsza hojna dotacja wpłynęła już od Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w wysokości $ 10 000.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.