Strona główna Wydarzenia / Events Uroczystość składania wieńców przed Memoriałem Wojennym w Centrum Edmonton

Uroczystość składania wieńców przed Memoriałem Wojennym w Centrum Edmonton

65

W dniu 17 maja 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP Jan Stanisław Ciechanowski przewodniczył w uroczystościach składania wieńców przed Memoriałem Wojennym w Centrum Edmonton.

W 71 rocznicę bitwy o Monte Cassino oddano hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość, godność człowieka i wolność narodu.

Wieniec złożyli również: Marcin Bosacki – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Pułkownik Cezary Kiszkowiak – Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Krzysztof Olendzki – Konsul Generalny RP w Vancouver. Andrzej Ruta, prezes ZG SPK złożył wieniec w  imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. Jacek Basiński sekretarz generalny SPK w Towarzystwie Henryka Langa, prezesa SPK Koło Nr 6 Edmonton,  złożył wieniec w imieniu Federacji Światowej SPK.

W uroczystości wzięli udział goście i delegaci XXXVI Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, który odbywał się w Edmonton w dniach 16 – 18 maja.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.