Strona główna Wydarzenia / Events Uroczyste otwarcie Harcówki im. dh. hm. Antoniego J. Andrzejewskiego

Uroczyste otwarcie Harcówki im. dh. hm. Antoniego J. Andrzejewskiego

412

12 lipca 2015 r. na Stanicy Harcerskiej „Kopernik” położonej nad malowniczym jeziorem „Garner” miało miejsce uroczyste otwarcie harcówki. Nowa harcówka to piękne pomieszczenie, które będzie służyć nie tylko zuchom i harcerzom, lecz całej młodzieży. Harcówka została wybudowana dzięki inicjatywie i wysiłkowi ” The Canadian Polish Youth Friendship Society of Edmonton” i poparciu organizacji polonijnych. Na uznanie zasługuje duży wkład pracy społecznej rodziców i wielu osób, którym sprawy i losy harcerstwa leżą głęboko na sercu. Nie sposób wymienić wszystkie nazwiska, ale szczególne podziękowanie należy skierować do Pana Wlodzimierza Nygi, II wiceprezesa  The Canadian Polish Youth Friendship Society of Edmonton” wraz z całym zarządem za troskę i głębokie zaangażowanie w sprawy prawidłowego funkcjonowania Stanicy. Działalność tej organizacji jest kontynuacją chlubnych tradycji harcerskich i patriotycznych poza granicami Polski.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia harcówki poprzedziła Msza święta polowa odprawiona przez ks. Wojciecha Stangela. Dużym wyróżnieniem dla harcerzy i zuchów była obecność Pani Andrzejewskiej, wdowy po zmarłym Antonim Andrzejewskim wraz z rodziną, który jest postacią wybitną w 60 letniej historii polskiego harcerstwa w Edmonton. http://poloniaedmonton.com/wspomnienie-o-sp-p-poruczniku-antonim-j-andrzejewskim/

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, prezesi organizacji polonijnych, rodzice harcerzy i zaproszeni goście.

Pani Maria Andrzejewska dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej życie i działalność jej męża: harcerza, człowieka wielkiego serca, człowieka o wyjątkowej pracowitości, sumienności, skromności i patriotyzmu.

Po uroczystości zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek w głównym pomieszczeniu na terenie Stanicy.

Stanica Harcerska „Kopernik” jest darem edmontonskiej Polonii. Na Stanicy jest tablica pamiątkowa o następującej treści: „ Stanica Harcerska „Kopernik” nad Jeziorem Garner w Prowincji Alberta wybudowano ofiarnością i pracą bezinteresowną Polonii w Edmonton. Parafii Różańca Świętego w Edmonton, oraz Organizacji Polskich w Edmonton: Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta, Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, Stowarzyszenia Polskich Weteranów. Koła No. 6 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koła Pań przy SPK, Federacji Kobiet Polskich Ogniwo No. 3, Koła Ziem Wschodnich R. P., Koła Rodzicielskiego Szkolny Polskiej im. H. Sienkiewicza w Edmonton, poświęcona w Lipcu 1972 roku przez Księdza Biskupa Druha Władysława Rubina, aby służyła potrzebom Duszy i Ciała Młodzieży Polskiej. Ofiary Organizacji i indywidualne złożone na budowę Stanicy są wpisane w Księdze Pamiątkowej.

W dniu 5 lipca br. na Stanicy „Kopernik” wciągnięto na maszt flagi narodowe; Polski i Kanady co oznaczało rozpoczęcie 2 tygodniowego obozu harcerskiego albertyńskich hufców  „Młody Bor” i „Orla Perć”  z Calgary oraz „Beskidy” i „Pomorze” z Edmonton. Już od 1971 roku na Stanicy „Kopernik” położonej nad pięknym jeziorem „Garner” zbiera się młodzież harcerska, aby przeżyć harcerskie przygody po namiotami na pięknym łonie natury. Rodzice są przekonani, że idea prawdziwego harcerstwa jest wartościową dla ich dzieci. Harcerstwo, to nie tylko organizacja młodzieżowa, ale również entuzjastyczny  ruch społeczny kształtujący pozytywne postawy i charaktery młodych ludzi.

Działalność harcerska zgodna z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu, które miedzy innymi charakteryzuje: braterstwo, patriotyzm, sprawiedliwość i wzajemną pomoc, zawsze była, jest i będzie aspektem  największej troski w działalności polonijnej.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.