Strona główna Wydarzenia / Events Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 2016 w Edmonton

Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 2016 w Edmonton

470

Dzień Kobiet, święto oddawania szacunku płci pięknej, ma długą tradycję. W Polsce i w innych krajach święto kobiet jest obchodzone szczególnie uroczyście. Edmonton jest chyba jednym z niewielu miejsc na kontynencie amerykańskim, gdzie to święto obchodzi się w szczególny sposób, uroczyście, spontanicznie i wesoło.

Tradycję świętowania dnia kobiet w Edmonton podtrzymują kobiety zrzeszone w Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 3 w Edmonton. Na kobiecie-Polce poza granicami kraju spoczywa wielka odpowiedzialność za utrzymanie polskości, pielęgnacja języka polskiego i przekazywanie dzieciom najcenniejszych narodowych wartości. Od wieków podstawowym obowiązkiem Polki jest odpowiedzialność za rodzinę, ale kobietom przypada coraz większy udział w życiu społecznym i politycznym. Wynika to z troski i potrzeby udzielania pomocy innym.

11 marca br. o godź.19:00 Polski Klub „Syrena” należał do kobiet i był wypełniony po brzegi. Uczestników uroczystości i wszystkich dostojnych gości serdecznie powitała Halina Madej, pani prezes Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr w Edmonton. Funkcję mistrza ceremonii pełnił Antoni Kowalczewski, prezes młodzieżowej organizacji polonijnej „Polska w Górach Skalistych”

Serdeczne życzenia wszystkim kobietom z okazji ich święta złożyli: Linda Duncan – poseł do Parlamentu Kanady z okręgu wyborczego Edmonton-Strathcona, David Shepheard – poseł do Parlamentu Alberty z okręgu wyborczego Edmonton-Center, Bev Esslinger – radna miasta Edmonton, Josephine Pallard – dyrektor Centrum Kobiet Emigrantek, John Szumlas-konsul honorowy RP w Edmonton i Janusz Tomczak – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie.

Wielu mówców na uroczystości wyraziło uznanie i podziękowanie dla kobiet za ich ofiarny wkład pracy na rzecz rodziny i lokalnego środowiska.

John Szumlas miedzy innymi podziękował za Ich ofiarną pracę społeczną w organizacjach polonijnych, w których blisko 10 pełni funkcję prezesa, a Linda Duncan zachęciła aktywnie działające Polki do brania udziału w życiu politycznym Kanady przez kandydowanie do Parlamentu.

W bogatej części artystycznej wystąpili: Filipiński Zespól Taneczny „Blue Diamonds” Urmila Das, Profesjonalna Tancerka i Polski Zespół Śpiewający Acapella „Walmar” Zgodnie z tradycją Dnia Kobiet, każda z pań otrzymała kwiatek.

W miłej i serdecznej atmosferze spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Zdjęcia i tekst: Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.