Strona główna Wydarzenia / Events Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Młodzi, walczcie o swoją przestrzeń, ponieważ życie...

Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Młodzi, walczcie o swoją przestrzeń, ponieważ życie jest dzisiaj

108

Między 22 a 27 stycznia 2019 r. odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Tematem spotkania papieża z młodymi były słowa Matki Bożej „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).

Do Panamy przybyło ponad 3,8 tys. pielgrzymów z Polski. Stanowili oni najliczniejszą grupę pielgrzymów z Europy

Podczas ceremonii powitania papieża i otwarcia Światowych Dni Młodzieży, Franciszek zwrócił uwagę na to, jak wielu młodych ludzi przybyło do Panamy, mimo wielu wyrzeczeń, aby stać się „mistrzami kultury spotkania.” „Waszymi gestami i postawami, waszymi spojrzeniami, pragnieniami a nade wszystko waszą wrażliwością zaprzeczacie i podważacie wszystkie te wypowiedzi, które koncentrują się i starają się stwarzać podziały, wykluczać i eliminować tych, którzy „nie są tacy, jak my”. Wspomniał również na słowa papieża Benedykta XVI: „prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, ale łączy je harmonijnie w wyższą jedność” . Zachęcał także do wołania «Panie, naucz mnie kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś»” .

W programie znalazła się również droga krzyżowa oraz czuwanie z młodzieżą, podczas którego papież zachęcał, aby iść w ślady Maryi, która powiedziała Bogu „tak”. Powiedzenie Panu „tak”, to przyjęcie życia z takim, jakie jest.” Oznacza przyjęcie naszej ojczyzny, naszych rodzin, naszych przyjaciół, takich, jakimi są, także z ich słabościami i małostkowością. Przyjęcie życia ukazuje się także, kiedy akceptujemy to wszystko, co nie jest doskonałe, to wszystko, co nie jest czyste ani przefiltrowane, ale tym niemniej warte jest miłości. ”

Podczas Mszy posłania Franciszek wezwał młodych do wspólnej walki o przyszłość już dzisiaj. ”Wy, młodzi, musicie dzisiaj walczyć o swoją przestrzeń, ponieważ życie jest dzisiaj. Nikt nie może obiecać tobie dnia jutrzejszego: twoje życie jest dziś, twoje włączenie się do gry jest dzisiaj, twoja przestrzeń jest dzisiaj.” Pod koniec spotkania zostało ogłoszone miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży – Lizbona.

Do zobaczenia w Portugalii w 2022 roku!

Kasia Cuvilier – Polonia Edmonton News

Fotografia: https://www.facebook.com/worldyouthday/