Strona główna Wydarzenia / Events Stanica “Kopernik”. Przystępujemy do II etapu budowy. Nie zabraknie miejsca dla nikogo

Stanica “Kopernik”. Przystępujemy do II etapu budowy. Nie zabraknie miejsca dla nikogo

634

WARUNKI TYLKO WARUNKAMI, OD DAWNA WSZAK SŁYSZYMY TO, LECZ MY JESTEŚMY HARCERZAMI I ZWYCIĘŻYMY WSZELKIE ZŁO!

Nawiązując do artykułu śp. Zygmunta Cynara z 13 października 2018 roku, w którym pisał, że „od nas wszystkich zależy, czy w przyszłym roku młodzież harcerska, szkolna, kościelna będzie mogła powrócić na Stanicę aby w całości wykorzystać piękno tego obiektu i okolicy” chcieliśmy poinformować, że po ukończeniu I-szej fazy budowy pawilonu dla zuchów (w październiku 2018 roku), obecnie przystępujemy do kontynuacji rozpoczętego projektu i wkrótce rozpoczynamy prace związane z II fazą budowy.

Własnie dzięki otrzymanym pieniążkom z Alberta Culture and Tourism oraz poparciu moralnym i finansowym organizacji polonijnych z nadzieją i ufnością patrzymy w przyszłość. Wierząc, że dzieci i młodzież uczestnicząca w akcjach organizowanych przez doświadczonych instruktorów uczy się obowiązku, samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji i poszanowania cudzej własności – to przyszli „liderzy polonijni”. To oni będą przekazywać następnym pokoleniom to co jest polskie, co dobre i piękne i co warto wiedzieć o naszej „starej” i „nowej” ojczyźnie.

I znów cytując słowa z artykułu śp, Zygmunta Cynara „organizatorzy obozów i kolonii z niecierpliwością oczekują nadejścia tego dnia, kiedy nie będą musieli odmawiać dzieciom i młodzieży uczestnictwa ze względu na brak miejsca” informujemy, że w lipcu odbędzie się akcja letnia harcerzy, poźniej krótki obóz taneczny zespołu „Łowicz”, jak zwykle kolonie szkolne „Poznajemy Polskę”, programowy biwak harcerski oraz biwak Drużyny Starszoharcerskiej „Gryf”.

W załączeniu list gratulacyjny od Ministra Ricardo Mirande oraz zdjęcia upamiętniające przekazanie czeku na sumę $35,000 od Polish Heritage Society.

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”

Candian Polish Youth Friendship Society of Edmonton

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/