Strona główna Wydarzenia / Events Pułkownik Cezary Kiszkowiak, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie z wizyta w...

Pułkownik Cezary Kiszkowiak, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie z wizyta w Edmonton

454

9 Listopada 2014 roku, na dzień przed przypadającym w niedzielę Narodowym Świętem Niepodległości, w Domu Polskim w Edmonton odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni wojskowych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP na stopień majora awansował kpt. Józef Kiryluk a podporucznik Władysław Szwender awansował na stopień porucznika.
Uroczystego wręczenia aktów mianowań dokonał Pułkownik Cezary Kiszkowiak, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, w obecności Krzysztofa Olendzkiego, Konsula Generalnego RP w Vancouwer i Johna Szumlasa, Konsula Honorowego RP w Edmonton.
Na uroczystość licznie przybyli współtowarzysze broni, rodzina i przedstawiciele organizacji polonijnych. Mianowanie kombatantów na wyższy stopień wojskowy jest z wyrazem głębokiego szacunku do kombatantów.

Uroczystość prowadził Henry Lang w imieniu organizatora uroczystości, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr. 6 w Edmonton.

Z. C.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.