Strona główna Wydarzenia / Events Przedświąteczne Spotkanie członków Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego.

Przedświąteczne Spotkanie członków Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego.

44

W Edmonton przez miesiąc grudzień niemal we wszystkich organizacjach polonijnych odbywają się tradycyjne przedświąteczne spotkania przy oplatku. Opłatek i wolne miejsce zostawione przy stole wigilijnym sa unikalnym polskim zwyczajem. Wieczór Wigilijny to wieczór zgody, pojednania i przebaczenia. Jest to wieczór niezwykły, kiedy zwaśnione ze sobą osoby zasiadając do stołu wigilijnego i dzieląc się opłatkiem ze słowami “pokój ludziom dobrej woli” stają się na nowo pojednani. Przedświąteczne spotkania przy opłatku odgrywają w życiu polonijnym specjalną rolę, są bowiem symbolem wspólnych wysiłków w pracy nad porozumieniem i współpracą wszystkich organizacji polonijnych w dążeniu do wspólnego dobra.

W dniu 13 grudnia 2015 r. tradycyjnie przedświąteczne spotkanie zorganizowało Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie, najstarsza organizacja polonijna w Edmonton. Pomimo typowo zimowej aury na spotkanie do Domu Polskiego przyszło dużo członków i zaproszonych gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: prezesi organizacji polonijnych księża z polskich parafii, siostry zakonne i młodzież. Wśród dostojnych gości byli: John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmonton i ks. Stanisław Kazek, Misjonarz z Madagaskaru.

Przedstawiciele organizacji polonijnych przekazali członkom Towarzystwa najlepsze życzenia w atmosferze przedświątecznego nastroju, który wyczuwało się po serdeczności rozmów i miłego zachowania uczestników tego dobrze zorganizowanego spotkania. John Szumlas Konsul Honorowy RP w Edmonton przekazał życzenia świąteczne w imieniu własnym i Rządu RP

Na zakończenie do wszystkich uczestników tego uroczystego spotkania przemówiła p. Lila Futerska, prezeska Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, która podziękowała za tak liczne przybycie, podziękowała za pracę społeczną na rzecz Polonii i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Tegoroczne, piękne przedstawienie jasełkowe przygotowane zostało przez uczniów i nauczycieli z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza. Wyraz skupienia i zaangażowania na twarzach aniołków, pastuszków, Trzech Króli i Świętej Rodziny był powodem, ze młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa, a na koniec przedstawienia mikołajkowe prezenty.

Spotkanie zakończono śpiewaniem kolęd i wzajemnymi życzeniami.

 Zdjęcia i tekst Z. Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.