Strona główna Wydarzenia / Events Prymicje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton

Prymicje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton

211

Już za parę miesięcy Polonia będzie przeżywać historyczne wydarzenie — pierwsze w 25-letniej historii parafii Matki Bożej Królowej Polski Prymicje. Roger Karol Niedzielski, odpowiadając na Boże powołanie, dokonał wyboru, aby służyć Bogu i ludziom. Wielka radość napełnia serca wszystkich, że Bóg wybrał skromną polonijną parafię do przeżywania tej radości. Parafianie dziękują Bogu za łaskę powołania w ich parafii.

Rodzina i Rycerze Kolumba Matki Bożej Królowej Polski serdecznie zapraszają całą Polonię na Uroczystości Święceń Kapłańskich i Prymicje.

27 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 w Bazylice św. Józefa w Edmonton na uroczystej Mszy św. Roger Karol Niedzielski przyjmie święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Diecezji Edmonton Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Richarda Smitha.

W niedzielę 2 lipca 2017 r. o godz. 11:00, ks. Roger Karol Niedzielski odprawi Mszę Świętą Prymicyjną w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Po mszy Rodzina i Rycerze Kolumba zapraszają wszystkich do sali parafialnej na poczęstunek.

Uroczysty Bankiet Prymicyjny ks. Rogera Karola Niedzielskiego zorganizowany przez Rycerzy Kolumba Matki Bożej Królowej Polski odbędzie się tego samego dnia w Central Lions Recreation Centre, 11113 – 113 St. o godz. 15:30. Sala bankietowa ma jednak ograniczoną ilość miejsc, dlatego osoby chętne do udziału w bankiecie mogą już dokonywać rezerwacji miejsc. Rezerwacji miejsc i zakupu biletów można dokonać telefonicznie u następujących osób: Jan Cholewa, 780-437-3132, komórka 780-720-1283 lub Władysław Serewko, 780-937-8715, komórka 780-486-0239.

Wszelka pomoc płynąca z dobroci i szczerego serca, a szczególnie sponsorowanie w zakupie stolika dla księży, sióstr czy rodziny na ten bankiet jest mile widziana. Lista sponsorów uroczystości prymicyjnych będzie umieszczona w oficjalnym programie uroczystości. Donacje można kierować do wyżej wymienionych członków Rycerzy Kolumba.

Roger Karol Niedzielski urodził się 15 września 1991 r. w Edmonton. Jest synem rodziny emigranckiej Antoniego i Janiny Niedzielskich. Wszystkie sakramenty święte otrzymał w parafii MBKP, tutaj też był ministrantem, aż do wstąpienia do seminarium. Karol i jego ojciec Antoni są członkami Rycerzy Kolumba Matki Bożej Królowej Polski.

Powołanie do służby Bogu i ludziom jest radością rodziny i parafii, i kiedy wspólnie, może niekiedy raz w naszym życiu uczestniczymy w tych wielkich wydarzeniach, których Bóg pozwala nam doświadczyć, jest to dla nas dużym wyróżnieniem. Msza św. prymicyjna odprawiona przez nowo wyświęconego kapłana w rodzinnej parafii to Eucharystia szczególnie uroczysta i niezwykle ważna, zarówno dla młodego księdza, jak i dla całej parafii. Kapłani i parafinie niejednokrotnie wspomną, że był to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych momentów w ich życiu, ogromne przeżycie, którego nigdy nie zapomną.

Gremialną obecnością na uroczystościach prymicyjnych wyrazimy wdzięczność Bogu za dar i łaskę pierwszego powołania do kapłaństwa w tej 25-letniej wspólnocie parafialnej, i po 50 latach oczekiwań społeczności polonijnej w Edmonton.

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.