Strona główna Ciekawostki Portrety Polaków w Albercie: Janina z Chodkiewiczów Muszyńska z Edmonton

Portrety Polaków w Albercie: Janina z Chodkiewiczów Muszyńska z Edmonton

378

Dziś rocznica sowieckich deportacji Polaków na Sybir
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Wśród deportowanych była p. Janina Muszyńska, nasza Rodaczka z Edmonton.
Dla prawdziwego Polaka największą i najwyższą wartością jest Ojczyzna. „Bóg, Honor i Ojczyzna” to częste hasła wypisywane na sztandarach – zagrzewały Polaków do walki o wolność i niepodległość.
Pani Janina Muszyńska straciła swą Ojczyznę w pięknych latach swej młodości, kiedy 77 lat temu z całą rodziną była aresztowana i skazana na nieludzką deportację ludności polskiej na Syberię – dlatego, że była Polką.
Adam Mickiewicz w inwokacji dzieła “Pan Tadeusz” porównuje ojczyznę do zdrowia słowami „Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił” Mickiewicz tymi słowami wyraził. tęsknotę i ból, jaki czuje emigrant po utraceniu Ojczyzny.
Pani Janinie odebrano Ojczyznę, ale nie zabrano jej polskiego serca. Po przybyciu do Kanady nie zaprzestała manifestować swoją narodową przynależność, i jako człowiek kochający swoją Ojczyznę i jej Naród całkowicie poświeciła swą działalność polonijną dla ich dobra.

Source: Portrety Polaków w Albercie: Janina z Chodkiewiczów Muszyńska z Edmonton

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/