Strona główna Wydarzenia / Events Ś.P. Major Józef Płachciński kawaler Orderu Virtuti Militari Honorowy...

Ś.P. Major Józef Płachciński kawaler Orderu Virtuti Militari Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko

326

Ś.P.

Major Józef Płachciński

kawaler Orderu Virtuti Militari

Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko

Kira Płachcińska, mieszkająca w Kanadzie w Edmonton, wdowa po majorze Józefie Płachcińkim i jej córka Grażyna spotkały się z zarządem Towarzystwa Ziemi Niżańskiej. W spotkaniu udział wzięli: prezes TZN – Stanisław Gawryś, sekretarz/kustosz – Jan Surma, skarbnik – Mieczysław Barnat oraz członkowie – Jerzy Wojciechowski, Zygmunt Kunikowski, Józef Piróg,

Tadeusz Puchalski, Paweł Śnieżek i niżej podpisany. Kira Płachcińska wspominała męża, przypomniała jego losy wojenne i jego silną więź z Niskiem. Mówiła o swojej działalności polonijnej w Edmonton. Odpowiadała na pytania uczestników spotkania. Z wdzięcznością odniosła się do Towarzystwa Ziemi Niżańskiej za troskę o pamięć o Józefie Płachcińskim – ze wzruszeniem spoglądała na wiszący w gablocie mundur męża i zgromadzony zbiór fotografii.

Na zakończenie spotkania prezes Stanisław Gawryś wręczył jej kwiaty i Rocznik Towarzystwa, w którym pod dedykacją popisali się wszyscy uczestnicy spotkania. Pamiątką spotkania jest wspólna fotografia.

Mariusz Kowalik

Nisko, maj 2014

 

 

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/