Strona główna Wydarzenia / Events Polonia Edmontońska Wita Delegatów na XXXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w...

Polonia Edmontońska Wita Delegatów na XXXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

245

 

W dniach 15 – 18 maja 2015 r. będzie obradował w Edmonton XXXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. W Zjeździe wezmą udział delegaci reprezentujący 19 Kół SPK rozsianych po całej Kanadzie.  W uroczystym bankiecie, który odbędzie sie z tej okazji w sobotę 16 maja w Domu Polskim, zaszczyci swoją obecnością wielu dostojnych gości: Marcin Bosacki – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Pułkownik Cezary Kiszkowiak – Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Krzysztof Olendzki – Konsul Generalny RP w Vancouver. Trzyosobowej delegacji z Polski będzie przewodniczył Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie jest organizacją kombatancką, zrzeszającą żołnierzy polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego na wszystkich frontach, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Zakończenie II wojny światowej zmusiło dziesiątki tysięcy Polaków do pozostania na emigracji. Ponad 60 tysięcy Polaków, głownie żołnierzy z polskich jednostek wojskowych walczących na froncie zachodnim, którym nie dane było wracać do kraju ojczystego, przyjechalo do Kanady.

 Ta trudna decyzja to również ostre przeciwstawienie się narzuconej Polsce przemocy i sytuacji politycznej, która była dla nich nie do przyjęcia. Była to decyzja kontynuowa­nia walki o Polskę Wolną i Niepodległą, zgodnie ze złożonym jeszcze w 1945 roku ślubowaniem: „Zespoleni z dążeniami całego narodu, tak w kraju, jak i na Obczyźnie, ślubujemy trwać nadal w walce o wolność Polski bez względu na warunki, w których nam przyjdzie żyć i działać”. W tych trudnych dniach, które nie szczędziły żołnierzom-uchodźcom przygnębienia, a często i upokorzeń, prawdziwym wsparciem kombatanckiej doli na obcej ziemi, stało się powstałe po wojnie Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie.

Stowarzyszenia, które zasługuje na  najwyższe uznanie i podziw za jego działalność w propagowaniu wartości patriotycznych. Członkowie Stowarzyszenia w swoim działaniu zachowali honor, uczciwość i chęć walki o ojczyznę zgodnie z hasłami na sztandarach Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie da się ocenić wkładu jaki Stowarzyszenie wniosło w rozwój Polonii, Polski i Kanady podtrzymując  narodowe tradycje, język i kulturę z fundamentem i zapleczem kolejnych pokoleń Polaków w Kanadzie.

A ich cała droga do wolnej polski trwała ponad 51 lat, aż do momentu, kiedy 22 grudnia 1990 roku  Pan Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Polski na uchodźstwie stwierdził, że naród Polski wybrał na swego prezydenta Lecha Wałęsę i postanowił przekazać mu insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej.

Do celów działania SPK należało między innymi: utrzymanie i realizowanie wśród emigracji i społeczeństw krajów osiedlania idei Niepodległej i Wolnej Polski, obrona dobrego imienia Polski i Polaków, współpraca z organizacjami polskimi (od grudnia 1990 roku z Krajem) oraz z kombatan­tami innych narodów, popieranie i prowadzenie działalności kulturalnej, opartej o tradycje narodowe i histo­ryczne związki z kulturą chrześcijańską, popieranie polskiego szkolnictwa i harcerstwa oraz działalności wydawniczej, opieka nad starszymi osobami, pomoc inwalidom wojennym, udział w rozdysponowywaniu pomocy materialnej dla kombatantów, napływającej z różnych źródeł, opieka nad polskimi cmentarzami, miejscami pamieci i pomnikami wojennymi.

Sukcesy SPK w Kanadzie były i są zasługą setek działaczy i  wiernych członków Stowarzyszenia, którzy swą pracę i czas wkładali we współtworzenie polskiego życia społecznego z dala od Kraju. Dzisiaj, gdy Polska – po 50 latach, odzyskała suwerenność, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów kontynuuje pracę organizacyjną i charytatywną; pracę, której celem jest pozostawienie dorobku pokoleń kombatanckich następcom – drugiemu i trzeciemu pokoleniu Emigracji. Aby z dala od Ojczyzny, na gościnnej ziemi kanadyjskiej utrzymać tożsamość kulturową na­stępnych pokoleń Polaków.

Na Zjezdzie z pewnością będzie można dużo mówić o przyszłości SPK, o tym kto i jak powinien zadbać o to, by kontynuować tę ogromną pracę, którą kombatanci zaczęli 68 lat temu. Czas nagli, bowiem kombatantów jest coraz mniej a przekazanie choćby całej istniejącej struktury, która jest w rękach SPK, to przecież duże przedsięwzięcie.  Do Stowarzyszenia przychodzą osoby młodsze, ale to wciąż stosunkowo mało. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, prowadzi działalność charytatywną, pracuje dla dobra całej Polonii, broni dobrego imienia Polski i propaguje jej prawdziwą historię – a to tylko niektóre jej cele.

Miejmy nadzieję, że przyszłość Stowarzyszenia  pozostanie w tych, w których biją polskie serca, niezależnie od tego, czy są urodzeni w Polsce czy w Kanadzie, którzy będą pracować dla dobra polskości, czy to w Polsce – czy poza jej granicami – na patriotycznym przykładzie tych, którzy walczyli za Polskę w czasie II wojny światowej, ale nie mogli do niej wrócić.

Serdecznie Witamy w Edmonton i życzymy owocnych obrad.

 Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

   

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.