Strona główna Wydarzenia / Events Polonia Edmonton uczciła pamięć bohaterów II Wojny Światowej

Polonia Edmonton uczciła pamięć bohaterów II Wojny Światowej

109

17 września 2017 r. Polonia Edmonton uczciła pamięć bohaterów II wojny światowej w 78. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystość poprzedziło odsłonięcie Pomnika Bohaterów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6 w Edmonton na cmentarzu „Holy Cross”.

Na pomniku znajdują się imiona i nazwiska żołnierzy, którzy walczyli niemal na wszystkich frontach II wojny światowej. Po zakończeniu wojny spędzili resztę swojego życia w naszym mieście. Inicjatorem postawienia Pomnika Żołnierzy Bohaterów jest Stowarzyszenie Polskich Kombatantow w Kanadzie Koło Nr 6 w Edmonton. Uroczystość na cmentarzu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele instytucji politycznych, organizacji polonijnych i młodzieży. Andrzej Ruta, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie przyjechał specjalnie na tę okazję z Toronto. Obecny był również John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmonton. Gospodarzem uroczystości był Henry Lang, prezes SPK w Kanadzie Koło Nr 6 Edmonton.

SPK jest organizacją kombatancką, zrzeszającą żołnierzy polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego na wszystkich frontach, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Zakończenie II wojny światowej zmusiło dziesiątki tysięcy Polaków do pozostania na emigracji.

Ponieważ w wyniku wojny Polska nie odzyskała wolności, większość żołnierzy odmówiła, mimo nacisku sojuszników, powrotu do kraju z pełną świadomością, że pozostając na zachodzie lepiej będą mogli służyć ojczyźnie i prowadzić dalsza walkę o prawa narodu do wolności i niepodległości.

Ta trudna decyzja to również wyraz protestu przeciwko sytuacji, która była dla nich nie do przyjęcia; przeciwko sytuacji, w której trium­fowała brutalna, narzucona Polsce przemoc. Była to decyzja kontynuowa­nia walki o Polskę Wolną i Niepodległą, zgodnie ze złożonym jeszcze w 1945 roku ślubowaniem: ·„Zespoleni z dążeniami całego narodu, tak w kraju, jak i na Obczyźnie, ślubujemy trwać nadal w walce o wolność Polski bez względu na warunki, w których nam przyjdzie żyć i działać”. W tych trudnych dniach, które nie szczędziły żołnierzom-uchodźcom przygnębienia, a często i upokorzeń, prawdziwym oparciem kombatanckiej Polski poza Polską – stało się – powstałe 11 listopada 1946 roku – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie.

Podczas uroczystości wszyscy mówcy z głębokim szacunkiem i najwyższym uznaniem wspominali bohaterstwo polskich żołnierzy i oficerów walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę w okresie II wojny światowej. Wtedy losy narodu polskiego i państwa polskiego były niezwykle tragiczne. „Pragniemy oddać należny hołd wszystkim, którzy poświęcili najwyższą wartość – życie, dla wywalczenia naszej wspólnej nadrzędnej wartości – wolnej Ojczyzny i niepodległego Państwa Polskiego. Ofiara złożona w obronie pokoleń Polaków nigdy nie może być zapomniana przez potomnych. Oddajemy wyrazy najwyższego szacunku wszystkim kombatantom, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny i są wśród nas po dzień dzisiejszy, kontynuując zaszczytną patriotyczną działalność. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie przez dziesiątki lat prowadzilo cenną pracę niepodległościową udzielając pomocy ruchom demokratycznym w Polsce w doprowadzeniu do utworzenia wolnego i suwerennego państwa. Kształtowało postawy patriotyczne w wychowaniu i poznaniu przez młode pokolenie polskie na emigracji szczytnych tradycji Polski oraz historii i kultury narodowej”.

Mówcy składali serdeczne podziękowania za wykazaną tak głęboką troskę o losy Ojczyzny oraz życzyli dalszej satysfakcji w kontynuowaniu ofiarnej działalności wszystkim członkom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. To dzięki ich odwadze i poświęceniu, dziś możemy cieszyć się wolnością. Bohaterom, którzy oddali swe życie za wolność Ojczyzny należy się hołd i pamięć. Przy pomniku złożono wiązanki kwiatów, jako symbol naszej pamięci o tych, którzy poświecili swe życie w walce o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy udali się na obiad żołnierski, który miał miejsce w Domu Polskim.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News

Wideo: Bogdan Koral Konikowski – Polskie Radio Edmonton

Foto: Bogdan Koral Konikowski i Janusz Zalewski – www.Polonia.cc

https://www.youtube.com/watch?v=Obf9BeaMl0U&feature=youtu.be

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.