Strona główna Wydarzenia / Events Opłatek Polonijny 2016

Opłatek Polonijny 2016

320

Tradycyjny Opłatek Polonijny zorganizowany przez trzy największe i najstarsze organizacje polonijne w Edmontonie; Towarzystwo-Polsko Kanadyjskie, Towarzystwo Polskich Weteranów i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło Nr.6 w Kanadzie odbył się 9 stycznia br. w Domu Polskim. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prezesi organizacji polonijnych, księża polskich parafii i młodzież. Wśród dostojnych gości obecni byli; p. John Szumlas konsul honorowy RP, p. Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta i ks. Paweł Wyszkowski z Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie .

Opłatek i wolne miejsce zostawione przy stole wigilijnym jest unikalnym polskim zwyczajem. Wieczór Wigilijny to wieczór zgody, pojednania i przebaczenia. Jest to wieczór niezwykły, kiedy zwaśnione ze sobą osoby zasiadając do stołu wigilijnego i dzieląc się opłatkiem ze słowami “pokój ludziom dobrej woli” stają się na nowo pojednani. Pojednanie zawsze niesie ze sobą wewnętrzną odnowę człowieka. Bez pojednania, bez przebaczenia, gubimy sens i smak życia, gubimy nawet naszą tożsamość wobec Stwórcy. Dzielenie się to również symbol jedności i szukanie możliwości uwolnienia współczesnego człowieka od głodu, osamotnienia i wyizolowania.

Spotkanie przy opłatku odgrywa w życiu polonijnym specjalną rolę, jest bowiem symbolem wspólnych wysiłków w pracy nad porozumieniem i współpracą wszystkich organizacji polonijnych w dążeniu do wspólnego dobra. Jest również okazją do tego, aby pogratulować sobie sukcesów osiągniętych w roku ubiegłym, ale również z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Pamięć historii i świadomość ciągłości naszych tradycji narodowych są naszym dziedzictwem, z którym idziemy jako Naród od wielu wieków. Mimo tylu tragedii, tylu klęsk i nieudanych zrywów patriotycznych zawsze przyświeca nam nadzieja i wiara w lepsze jutro. Zawsze to jednoczyło wszystkich Polaków wobec spraw najważniejszych — dobra obywateli, sprawiedliwości dziejowej i zwycięstwa Rzeczypospolitej Polski. Niewiele jest takich narodów na świecie — tak przywiązanych do historii jak Naród Polski. Niewiele jest również takich, które płacą tak wielką cenę za prawo do niepodległości, wolności i pokoju.

Miniony rok 2015 obfitował w wiele radości i sukcesów. Dla nas Polonii, był to kolejny rok kontynuowania naszych więzów z krajem naszych ojców i matek oraz ciągłego uświadamiania sobie naszej przebogatej narodowej spuścizny kulturalnej. Obfitował w liczne wydarzenia kulturalne i patriotyczne, z których możemy być dumni.

Niejednokrotnie nurtuje nas sprawa przyszłości Polonii. Często zadajemy sobie pytanie, co nam przyniesie przyszłość ?

Ubiegłoroczne wydarzenia polonijne z dużym udziałem młodzieży ukazały jakim „majątkiem” bogactwem młodzieżowym i ich talentami jesteśmy obdarzeni. Wystarczy brać udział w uroczystościach polonijnych z okazji świąt, by zobaczyć ile zorganizowanej młodzieży pracuje dla polonijnego dobra – w ramach swoich struktur organizacyjnych. Należymy do nielicznych środowisk polonijnych, które maja trzy polskie szkoły, wiele grup tanecznych, kluby sportowe, kluby studenckie itp.

Niemniej, przyszły rozwój tych młodych ludzi zależeć będzie od naszego pełnego, moralnego i finansowego wsparcia. To poparcie dzisiejszego młodego pokolenia Polaków po za granicami Polski powinno stanowić nasz Wspólny Wzniosły Cel, bo to zaowocuje nam w przyszłości.

Wchodzimy w Nowy Rok bogaci w różne doświadczenia, tak pomocne w życiu, bo jesteśmy o rok starsi, mądrzejsi i dojrzalsi.

W roku 2016 nie możemy zapominać o naszych rodakach, którzy potrzebują pomocy. Pomoc charytatywna powinna być jednym z celów działalności nie tylko organizacji polonijnych.

Stale musimy pamiętać o naszych seniorach i pionierach, którym mamy wiele do zawdzięczenia. Nie możemy dopuścić do tego, aby czuli się osamotnieni. W tym roku jest nadzieja że wreszcie ruszy projekt budowy Polskiego Domu Seniora obok Domu Polskiego.

Oby rodzinny nastrój tych polonijnych, opłatkowych spotkań pojednania towarzyszył nam przez cały rok 2016! Wiele rzeczy może się zmienić na lepsze, jeśli zaczniemy jednoczyć się dla osiągnięcia wspólnych celów..

Zygmunt Cynar – Polonia Edmonton News

 

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.