Strona główna Wydarzenia / Events Obchody Święta Żołnierza w Edmonton

Obchody Święta Żołnierza w Edmonton

146

W niedzielę 16-go sierpnia br. w kościele Różańca Świętego odprawiono Mszę świętą w intencji żołnierzy poległych za Ojczyznę. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano pieśń „ Boże coś Polskę”. Po Mszy w Domu Polskim po uroczystym obiedzie żołnierskim wręczone zostały odznaczenia za zasługi i lata przynależności do Koła. Na część artystyczną spotkania kombatanci przygotowali refleksyjny program literacko – poetycki poświęcony bohaterstwu i patriotyzmowi żołnierza polskiego, ktory przedstawił pan Wladysław Szwender. Spotkaniu towarzyszyła piosenka żołnierska.

 W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych, młodzież, kombatanci i ich rodziny. Uroczystości Święta Żołnierza zaszczycil swoją obecnoscią John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton. Obchody Święta Żołnierza zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr 6 w Edmonton. Tegoroczne obchody mają specyficzny charakter, gdyż obchodzone są w 95 rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku pod Warszawą. Armia Polska pokonała w niej ponad milionową Armię Czerwoną. Bitwę tę nazwano “Cudem nad Wisłą”. Dzięki temu zwycięstwu naród polski mógł cieszyć się wolnością przez kolejne 20 lat. Polacy z dumą i wdzięcznością wspominają to zwycięstwo nad Armią Czerwoną. Nieprzypadkowo zbiega się ono ze świętem kościelnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z rozkazem z 1923 roku ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego, dzień 15 sierpnia wybrano na Święto Żołnierza.

Dla młodego pokolenia wydarzenia II Wojny Światowej to już odległa historia. Jakże ciągle świeża jest pamięć o tym, co wydarzyło sie 76 lat temu wśród tych byłych żołnierzy, którzy są jeszcze wśród nas. To oni walczyli w kraju i poza jego granicami. Żołnierze polscy w końcu wygrali wojnę, ale nie wywalczyli wolności dla swojej ojczyzny. Po krwawych zmaganiach z wrogiem zamiast powrotu do wolnej Polski czekały na nich chwile smutku i rozczarowania. Polska została, bowiem zdradzona przez zachodnich sojuszników, którzy oddali Ją Stalinowi. Na spotkaniu Wielkiej Trójki w Jałcie Churchill i Roosevelt nie oparli się zaborczym planom Stalina. ZSRR w końcu zdominował nie tylko Europę Środkową i prawie całe Bałkany, ale również połowę Niemiec. Około 250 tysięcy polskich żołnierzy, których koniec wojny zastał na Zachodzie stanęło przed wyborem; wracać do ujarzmionej przez Stalina Polski (ryzykując więzienie bądź śmierć) czy zostać na obcej ziemi z przekonaniem, że nie wszystko jest jeszcze stracone.

Dla żołnierzy 2 Korpusu, którzy stanowią dziś trzon Koła SPK Nr 6 w Edmontonie, a których koniec wojny zastał we Włoszech, nadeszły ciężkie chwile. Opuszczali nie sprzyjającą im Italię (brak prawa do pracy, trudna sytuacja ekonomiczna) i udawali się na tułaczkę do Anglii, Kanady, Australii. Żołnierski duch nie pozwolił im się poddać. Zaczęli zakładać Samopomoc Wojskową, zalążek dzisiejszego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

24 maja 1946 roku odbył się I Zjazd SPK w Londynie. Uchwały podjęte na tym zjeździe dotyczyły łączenia rodzin, wzajemnej pomocy w organizowaniu nowego życia na obczyźnie, a przede wszystkim utrzymania celów, o które walczyli. Walka o wolną i niepodległą Polskę ciągle nie była zakończona.

Żołnierze, którzy uczestniczyli w ostatniej wojnie i żyją do dziś, to że przeżyli zawdzięczają Bogu. Wyznał to spadochroniarz Emil Szczotka z Chicago, który powiedział – “Sądzę, że wyjście z tylu nieszczęść obronną ręką zawdzięczam tylko Bogu, który uproszony modlitwami rodziców, a zwłaszcza matki ukochanej ochraniał mnie przed śmiercią. Jeszcze do dzisiaj pamiętam matczyne modlitwy, godzinki do Najświętszej Panny, a w Poście gorzkie żale, które z wielkim nabożeństwem z pamięci odmawiała. Uproszony przez nią Bóg był miłosierny”.

Niestety – wiele matek, nie zobaczyło swoich synów powracających z wojny. Nikt nie zajął się tymi matkami i wdowami. Trudności były wielkie w wyniszczonej wojną Polsce. Tragedia i ból żołnierskich żon i matek również nie powinny być zapomniane w dniu święta żołnierzy.

W dniu Żołnierskiego Święta składamy hołd tym wszystkim, którzy oddali swe życie w walce o godność człowieka i wolność narodu. Cześć ich pamięci.

 

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.