Strona główna Pytania / Odpowiedzi Mam podwójne obywatelstwo polsko-kanadyjskie. Na jakim paszporcie lecieć do Polski?

Mam podwójne obywatelstwo polsko-kanadyjskie. Na jakim paszporcie lecieć do Polski?

1404

Pytanie:
Mam pytanie do ludzi z podwójnym obywatelstwem kanadyjsko-polskim którzy niedawno odwiedzili nasz stary kraj. Na jakim paszporcie wjeżdżaliście do Polski? Chodzą słuchy że trzeba mieć polski paszport i nim się legitymować na granicy bo inaczej mogą być problemy. Międzynarodowe prawo wyraźnie mówi że powinno być się traktowanym w danym kraju jako obywatel państwa którego paszport przedstawia się na granicy przy wjeździe.

Odpowiedź:
Wiele osób zwraca się ostatnio z pytaniem, czy muszą wyrabiać sobie paszport RP, jeśli posiadają podwójne obywatelstwo i chcą polecieć na wakacje do Polski. Otóż jeśli lecą na okres do 3 miesięcy to nie mają się o co martwić. Regulacja prawna dotycząca obywatelstwa polskiego stwierdza, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego kraju niż Polska ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Jest także traktowany jak obywatel tego państwa, na którego paszporcie wjeżdża. Jesli zatem osoba podczas kontroli granicznej zdecyduje się na legitymowanie się paszportem kanadyjskim, musi mieć świadomość, że w takim przypadku funkcjonariusze Straży Granicznej będą wobec niej stosowali ogólne wymogi, jakie dotyczą obywateli państw trzecich w ramach kontroli szczegółowych czyli będzie odprawiana w kabinach przeznaczonych dla obywateli państw trzecich – “all passports”, będą weryfikowane deklarowane: cel i warunki wjazdu i pobytu, posiadane środki finansowych na pobyt, i najistotniejsze, w jej paszporcie będą zamieszczane stemple kontroli granicznej, służące do rozliczania dozwolonego tej kategorii osób czasu pobytu nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich UE, który nie będzie mógł przekroczyć 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Jeśli funkcjonariusz Służby Granicznej w trakcie kontroli paszportu stwierdzi brak stempla kontroli granicznej albo ujawni fakt, że osoba ta przekroczyła dozwolony limit pobytu, to musi podjąć odpowiednie czynności wyjaśniające i jeżeli ustali, że podróżny posiada polskie obywatelstwo, to od tego momentu, nie będzie mógł go traktować inaczej, niż tylko jak obywatela RP. Oznacza to, że nie będzie można ukarać go za przekroczenie dozwolonego limitu pobytu w Polsce, ale jednocześnie warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody na przekroczenie granicy i wyjazd z Polski, stanie się okazanie ważnego polskiego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego (w zależności od kierunku podróży) uprawniającego obywatela RP do przekroczenia granicy Polski na podstawie odrębnych przepisów.
Dokument paszportowy (paszport RP) uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Agata Rebisz, RCIC
Doradca emigracyjny z licencją na Kanadę

[formcraft id=’19’]

Administrator, menadżer i założyciel portalu. Napisz do mnie @ https://www.linkedin.com/in/greg-pietraszewski/