Strona główna Wydarzenia / Events Spotkanie Opłatkowe Koła Przyjaciół Misji

Spotkanie Opłatkowe Koła Przyjaciół Misji

179

3 stycznia br. odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe dla członków Koła Przyjaciół Misji i Koła Przyjaciół Radia Maryja działających przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton. Działalność Koła Przyjaciół Misji zapoczątkowana pod troskliwą opieką ś. p. pani Ireny Kosteckiej, a obecnie pod opieką pani Elżbiety Banach, rozsławia imię tej parafii niemal na wszystkich kontynentach. Wspiera misje nie tylko finansowo, ale również modlitwą.

Nawet niewielka suma pieniędzy wysłana biednym w krajach trzeciego świata pozwala zaspokoić wiele ich życiowych potrzeb. Rodzinna i życzliwa atmosfera towarzyszy tutaj każdego roku, ale również poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec tych najbardziej ubogich.

W blisko dwudziestopięcioletniej historii parafii MBKP działalność Koła Przyjaciół Misji to nic nowego, niż w innych parafiach.

Na całym świecie działa wiele organizacji, które w różny sposób pomagają misjom, bowiem obowiązkiem chrześcijan jest niesienie światu miłości – i to nie tylko przez pomoc materialną czy pomoc duchową, lecz poprzez świadectwo swojego życia.
Koło liczy 133 członków, którzy swą pracą i zaangażowaniem popierają 33 misjonarzy na całym świecie, szczególnie w Afryce.

W ub. roku, z wyprzedaży pieczywa i ofiar pieniężnych parafian Koło wysłało ponad 31 tys. dolarów do tych najbardziej potrzebujących.

Jest to znaczna pomoc jaką misje i misjonarze otrzymali od tej stosunkowo niewielkiej parafii.

Członkowie Koła pod przewodnictwem pani Elżbiety Banach mogą być dumni z działalności w pomocy misjonarzom i misjonarkom pracującym w trudnych warunkach. Członkowie Koła czynią wiele wspaniałych rzeczy dla najuboższych narodów świata. Postępują zgodnie z nauką Chrystusa, który wzywa człowieka do niesienia dobra, szerzenia kultury ducha oraz dzielenia się chrześcijańską miłością bliźniego.

Praca misyjna, to nie tylko pogłębianie wiary i wartości, ale też podnoszenie stopy życiowej w każdej dziedzinie życia wśród tych najbardziej ubogich. Poprzez misje Chrześcijaństwo wkracza w dziedzinę życia społecznego dokonując wielkich przemian w podnoszeniu godności człowieka, zniesieniu niewolnictwa, uszlachetnieniu rodziny.

Najważniejszym punktem spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wspólnym wigilijnym stole była okazja, by podyskutować o wspólnej działalności w minionym czasie, o planach i nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Wspólnie śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy pod przewodnictwem grupy młodzieżowej działającej przy parafii Różańca Świętego i organisty pana Jerzego Cieslika.

Spotkanie prowadził ks. Roman Majek, proboszcz parafii MBKP. Pani Elżbieta Banach serdecznie podziękowała wszystkim członkom Koła, jak również Parafianom za poparcie udzielone dziełom misyjnym. Pani Jadwiga Szarycz skierowała słowa podziękowania za wszelkie wsparcie w imieniu Koła Przyjaciół Radia Maryja. Do Koła przychodzi wiele listów od misjonarzy z wszystkich zakątków świata z wyrazami głębokiej wdzięczności.

Świat może być lepszy przez dzielenie się dobrocią pochodzącą z głębi ludzkich serc.

Z. Cynar

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.