Strona główna Wydarzenia / Events Klub Stowarzyszenia Polskich Kombatantów miejscem żywej pamięci

Klub Stowarzyszenia Polskich Kombatantów miejscem żywej pamięci

234
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Edmonton
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Edmonton

Klub Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edmonton to niezwykłe miejsce na lekcje żywej historii, która przybliża m.in. tragedię Sybiru, Monte Cassina, Oświęcimia, Powstania Warszawskiego i wielu innych miejsc, które dotknęły wiele rodzin przybyłych po wojnie do Edmonton.

Spotkania odbywają się co tydzień, w środy w południe, nie tylko w celach kulturalno-towarzyskich. Przekazują innym tragiczną przeszłość swoich rodzin i Polski. Przekazują pamięć o Zesłańcach Sybiru i rozpowszechniają wiedzę o martyrologii Polaków. Na cotygodniowym spotkaniu można spotkać bratnią duszę, podzielić się z innymi swoimi radościami i smutkami, można podyskutować na różne tematy. W Klubie, w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i przyjaźni celebruje się urodziny, rocznice ślubu, urodzenie wnuka lub wnuczki. 7 stycznia br. w Klubie miała miejsce niezwykła uroczystość Jubileuszu 65-lecia pożycia małżeńskiego państwa Wandy i Władysława Szwendrów.

Z okazji tak niezwykłej rocznicy pani Janina Muszyńska podzieliła się miłymi wspomnieniami z czasów ich ślubu i wesela oraz w imieniu wszystkich obecnych przekazała Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia, radości i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnego odśpiewania “Sto lat”.

Zycie rodzinne Jubilatów jest wzorem i przykładem fundamentalnych wartości, takich jak miłość, lojalność, uczciwość i szacunek do drugiego człowieka. Są również wzorem postawy patriotycznej i pracy społecznej na rzecz innych w naszej społeczności polonijnej.

Na zakończenie spotkania Jubilat zarecytował poezję wojenną i podziękował wszystkim za życzenia.

Z. Cynar

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.